Home / Nieuws & Blogs / Training security en continuïteit in de cloud (juristen)

Training security en continuïteit in de cloud (juristen)

| 24 september 2013

Op 30 oktober a.s. geven onze continuïteitsspecialiste Itte Overing en security-specialist Matthijs van Bergen een praktische training over security (informatieveiligheid) en continuïteit in de cloud. De training is ontwikkeld voor juristen.

In het onderdeel over security leert u onder andere hoe de open normen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) omtrent beveiliging van informatie concreet worden toegepast bij cloud-diensten. U leert waar u op moet letten bij het opstellen en redigeren van cloud-contracten en bewerkersovereenkomsten, om het risico op schade door datalekken te minimaliseren.

Bij continuïteit bespreken we waar de cloud-dienst praktisch uit bestaat en wat er nodig is om continuïteit te kunnen bieden aan de afnemers. Vanwege het Nebula-arrest en de voortschrijdende technische ontwikkelingen is de escrow immers niet langer een garantie voor continuïteit. We bespreken de juridische en praktische maatregelen welke u vooraf kunt inregelen. Tenslotte bespreken we uw (beperkte) mogelijkheden om continuïteit af te dwingen op het moment dat de continuïteit bedreigd wordt of er reeds sprake is van discontinuïteit.

Dagprogramma

09.00 uur – Ontvangst

09.30 uur – Start training deel I: Security en de cloud

Module 1: De Wbp en de cloud
Module 2: De bewerkersovereenkomst
Module 3: Incidenten en meldplichten

12.30 uur – Pauze

13.00 uur – Start Deel II: Continuïteit en de cloud

Module 4: Continuïteit van een cloud-dienst: een juridische én technische uitdaging
Module 5: Maatregelen ten behoeve van de continuïteit

17.00 uur – Einde training

17.15 uur – Borrel

Klik voor meer informatie en om uw in te schrijven.