Home / Nieuws & Blogs / Uitsluiting herroepingsrecht bederfelijke waren: Hoe zit het ook al weer?

Uitsluiting herroepingsrecht bederfelijke waren: Hoe zit het ook al weer?

| 14 december 2012

Klanten die iets in een webwinkel kopen hebben een wettelijk herroepingsrecht. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product (binnenkort 14 dagen!) hebben zij het recht om toch van de koop af te zien. Zij kunnen het product binnen deze periode terug sturen naar de verkoper of binnen deze periode aan de verkoper mededelen dat er van de koop wordt afgezien.

Dit geldt niet voor alle producten. De Wet Koop op Afstand biedt de webwinkelier die levert aan consumenten de mogelijkheid om bepaalde producten en diensten uit te sluiten van het herroepingsrecht. Eén van deze uitzonderingen is dat zaken die snel kunnen bederven of verouderen niet terug gestuurd kunnen worden.

In de nieuwe  Europese Richtlijn aangaande consumentenrechten staat de uitzondering iets anders vermeld dan in onze huidige wet. Namelijk:

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid

Of dit slechts een nuanceverschil is of wezenlijk anders zal zijn, moet nog blijken uit de parlementaire behandelingen die ongetwijfeld zullen gaan volgen als het wetsvoorstel gereed is.

Maar wat voor soort producten zijn dit nu eigenlijk? Er kan best wat discussie over bestaan. Vers voedsel, dat spreekt denk ik nog voor zich. Maar verpakt voedsel met een lange houdbaarheidsdatum weer niet. De grote vraag is waar de grens ligt? Zoals altijd bij consumentenrechtzaken wordt over zoiets kleins niet geprocedeerd, zodat wij niet precies weten waar de grens ligt. Bovendien geldt de uitzondering niet alleen voor etenswaren, maar ook voor andere producten, zoals planten en sommige cosmeticaproducten, maar ik vergeet vast nog wel wat productgroepen.

Het lastige is als je als webwinkel dit soort producten verkoopt samen met producten die wel gewoon houdbaar zijn. Je moet klanten immers informeren over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. Maar je kunt moeilijk per product zeggen of het wel of niet retour kan, omdat het wel of niet snel bederft.

Hoe informeer je dan wel juist? Ik denk dat in het algemeen op je website stellen dat “producten die snel bederven en verouderen niet retour kunnen”, wat te weinig is. Probeer in ieder geval het type product of de groep te benoemen. Denk aan “al onze verse producten kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze snel bederven en/of verouderen.” Voor cosmetica geldt vaak dat het pas na opening niet meer lang houdbaar is (voor verpakt eten en drinken trouwens ook) dus eis dan van de klant dat de producten alleen in gesloten verpakking terug kunnen. Hoewel dit op gespannen voet staat met het feit dat de klant tot op zekere hoogte iets mag uitpakken/openen/proberen etc., moet dit tot zekere hoogte wel kunnen.