Home / Nieuws & Blogs / Uitspraak in rechtszaak tussen ANWB en Route Mobiel

Uitspraak in rechtszaak tussen ANWB en Route Mobiel

25 oktober 2006

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in een civiele rechtszaak tussen de ANWB en Route Mobiel. Het ging in deze zaak enerzijds om uitingen in een reclamecampagne van Route Mobiel waarin een vergelijking werd gemaakt tussen Route Mobiel en de ANWB en de schade die de ANWB daardoor mogelijk heeft geleden, anderzijds om een voorwaarde die de ANWB stelt bij het overstappen van ANWB-leden naar Route Mobiel en uitlatingen van de ANWB over Route Mobiel. Beide partijen zijn door de rechtbank gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

Vorderingen ANWB

De ANWB had gevorderd dat Route Mobiel verboden wordt in haar reclame-uitingen bepaalde beweringen te doen, waaronder enkele waarin de pechhulpdienstverlening van Route Mobiel vergeleken wordt met die van de ANWB Wegenwacht. Ook eiste de ANWB een vergoeding van Route Mobiel voor de schade die de ANWB heeft geleden als gevolg van de reclamecampagne van Route Mobiel.

De rechtbank verbiedt Route Mobiel, op straffe van een dwangsom van € 100.000 per overtreding, acht van de genoemde beweringen of suggesties nog te doen, onder meer beweringen waarin Route Mobiel stelt sneller en goedkoper te zijn dan de ANWB. De rechtbank overweegt daarbij dat Route Mobiel de reclame-uitingen heeft gebruikt in een zogenoemde vergelijkende reclamecampagne, maar de juistheid ervan niet binnen een korte termijn heeft bewezen, zoals de wet vereist. De stellingen van Route Mobiel dat zij sneller en goedkoper is dan de ANWB, zijn naar het oordeel van de rechtbank onjuist en daarmee onrechtmatig jegens de ANWB.

De rechtbank veroordeelt Route Mobiel bovendien tot vergoeding aan de ANWB van de schade die de ANWB heeft geleden ten gevolge van de ongeoorloofde vergelijkende reclamecampagnes van Route Mobiel in 2004 en 2005 waarin de genoemde beweringen, suggesties en mededelingen zijn gedaan. De rechtbank acht het aannemelijk dat de ANWB als gevolg van deze reclamecampagnes schade kan hebben geleden. In november 2005 waren in totaal zo’n 85.000 leden overgestapt naar Route Mobiel.

Vorderingen Route Mobiel

Route Mobiel had in deze zaak een tegenvordering tegen de ANWB ingesteld. Zij had in de eerste plaats geëist dat de rechtbank de ANWB zou verbieden om als voorwaarde voor het mogelijk maken van het overstappen van ANWB-leden naar Route Mobiel te stellen dat Route Mobiel het lidmaatschapsnummer van de betreffende ANWB-leden aan de ANWB doorgeeft. De rechtbank wijst deze vordering toe.
De overige vorderingen van Route Mobiel betroffen uitlatingen van de ANWB over Route Mobiel, die volgens Route Mobiel onrechtmatig jegens haar waren. De rechtbank wijst deze vorderingen af.

Uitspraak: Gerechtshof 's-Gravenhage LJN-nummer AZ0793

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage