Home / Nieuws & Blogs / UPC's misleidende kleine lettertjes

UPC's misleidende kleine lettertjes

29 maart 2010

Een slechte week voor de juristen van kabelbedrijf UPC: men verloor een kort geding tegen KPN én een beroepszaak tegen Tele2, zo meldde onder andere Webwereld. De kabelaar verstopt het gegeven dat zijn digitale diensten altijd in combinatie zijn met een kabelpakket van 17 euro per maand. Dat is misleidende reclame, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam.

De de rechtbank achtte de manier van prijsberekening door UPC onjuist. Het bedrijf meldde pas op de bestelpagina bij het prijzenoverzicht dat bij elke bestelling nog een bedrag van € 16,80 verplicht was voor het Standaardpakket Radio/TV. UPC's verweer dat de bestelpagina geen onderdeel was van de reclame-uitingen wordt verworpen:

"Alle pagina’s van [UPC's] website richten zich direct tot de consument en er is geen reden om een onderscheid te maken tussen pagina’s die algemene informatie over de producten bevatten en de bestelpagina’s die evengoed informatie bevatten over die producten."

Ook bestelpagina's moeten dus voldoen aan de eis dat de prijs volledig en juist wordt weergegeven.

Daarnaast maakte KPN bezwaar tegen de bekende "Dennis"-commercial, waarin een man die thuis KPN's Digitenne heeft liever bij de buurvrouw gaat televisiekijken en internetten. Ook hier zouden de gewraakte 16,80 ontbreken. Volgens UPC stonden die er wel degelijk: op het einde van de commercial was immers dit scherm te zien:

En inderdaad, daar is heel klein een bedrag te lezen. Maar volgens de rechtbank is dat toch echt onvoldoende:

"De kleine lettertjes onderaan in beeld die hier melding van maken zijn nagenoeg onleesbaar en bijzonder kort in beeld. Dit neemt de misleiding dan ook niet weg. Ook het woord “extra” neemt de misleiding niet weg, omdat niet duidelijk wordt hoe hoog het bedrag is waar dit “extra” bovenop komt."

UPC krijgt opnieuw een verbod om nog reclames uit te zenden als daarin "niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt van alle daaraan verbonden kosten, zoals de kosten van het Standaardpakket Radio/TV."