Home / Nieuws & Blogs / Update: BTW nummer moet wel op website.

Update: BTW nummer moet wel op website.

10 december 2013

Naar aanleiding van ons eerdere bericht "BTW-nummer moet wel op website, ook voor de ZZP-er" zijn kamervragen gesteld. De beantwoording van die vragen is hier te vinden. De staatssecretaris van financiën onderschrijft voor het overgrote deel onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp. Ook schrijft hij expliciet dat het pas vermelden van het BTW-nummer bij de bestelbevestiging of op de factuur echt te laat is. Het zal al eerder moeten gebeuren, maar de wet schrijft niet voor op welke wijze dat dan dient te gebeuren. Het ligt volgens de staatssecretaris voor de hand dat dit gebeurt door middel van vermelding op de website.

Op één punt is hij niet zo duidelijk. Zo schrijft hij dat "het kenbaar maken van het BTW-identificatienummer van toepassing is voor zover een ondernemer via zijn website goederen of diensten te koop aanbiedt en het mogelijk is om via die website een overeenkomst te sluiten". Punt 21 van de considerans van de Europese Richtlijn (2000/31/EG) geeft echter aan dat het bij de informatieverplichting juist niet alleen gaat om het via een website sluiten van een overeenkomst, maar om een grote verscheidenheid aan economische activiteiten die online plaatsvinden, waarbij niet limitatief als voorbeelden worden genoemd: het online geven van informatie, online reclame-uitingen, online winkelen, en het online sluiten van een contract. Daarbij is het bovendien niet relevant of er al dan niet een vergoeding plaatsvindt.
Het in juridische zin meest veilige uitgangspunt is en blijft derhalve om als ondernemer het btw nummer te vermelden op je website. Dan voldoe je immers in ieder geval aan de eis om een btw-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken.

Ten aanzien van ZZP-ers is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te komen tot de door ons betoogde ontkoppeling van BSN en BTW-nummer.

Mr. Dr. Mathieu Paapst