Home / Nieuws & Blogs / Update wet- en regelgeving zorg en ICT | December 2023

Update wet- en regelgeving zorg en ICT | December 2023

| 11 december 2023

AI Act treedt in werking

Er is voorlopig groen licht! Op 1 januari treedt de AI Act in werking. Met de risicogebaseerde aanpak van de AI Act neemt de EU hiermee een forse stap voorwaarts richting verantwoord gebruik van AI. AI in de zorg is bijna altijd een “hoog” risico. In dat geval gelden er allerlei compliance-eisen voor ontwikkelaars en afnemers.

Meer informatie


Toestemming voor delen medische gegevens

Het Ministerie van VWS wil dat er één voorziening komt waar de toestemmingsvraag voor het delen van zorggegevens wordt vastgelegd. Daarom start het Ministerie met een publiekscampagne over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. De campagne bereidt voor op Mitz, een online platform waarmee alle Nederlanders vanaf 16 jaar zelf hun toestemming kunnen beheren. Meer lezen over de campagne:

Meer lezen


Medicatieafspraak beschikbaar in PGO

Per 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken als patiënten daarom vragen, de medicatieafspraak vanuit het HIS beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. Deze afspraak is onderdeel van de eerste verplichte gegevensuitwisseling onder de Wegiz. Als de huisartspraktijk nog geen aansluiting heeft op de PGO, hebben partijen tot 1 juli de gelegenheid om dit te verwezenlijken. Meer lezen over deze verplichte gegevensuitwisseling: 

Meer lezen


Dé EU strategie

Benieuwd naar de EU strategie voor 2024? De Europese Commissie heeft het EU4Health-werkprogramma aangenomen, waarbij financiering wordt toegewezen aan verschillende gebieden, waaronder de European Health Data Space (EHDS). De financiering dekt communicatie, gebruik van gezondheidsgegevens, nalevingscontroles en bevordering van AI in de zorg. Andere belangrijke gebieden, zoals gezondheidssystemen, crisisvoorbereiding en gezondheidsbevordering, komen ook aan bod in het programma. Lees meer lezen over de EU strategie: 

Meer lezen


Ook het Ministerie van VWS komt met een strategie voor 2024-2028. Deze beschrijft de prioriteiten op het gebied van digitalisering voor de komende 5 jaar. Het plan richt zich zowel op initiatieven in de gezondheidszorg als initiatieven binnen het ministerie. De prioriteiten zijn: elektronische gegevensuitwisseling, secundair gebruik van data, veilige digitale toegang, randvoorwaarden voor AI in de zorg, cybersecurity in de zorg, en infectieziektebestrijding. Lees meer op de website:

Meer lezen