Home / Nieuws & Blogs / Updates uit de zorg | januari 2024

Updates uit de zorg | januari 2024

| 23 januari 2024

Toekomstbestendige zorg

Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben een brief gestuurd naar de informateur waarin zij een aantal aanbevelingen doen voor het realiseren van toekomstbestendige zorg. De oproep is om deze aanbevelingen te vertalen in een krachtige zorgparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Er wordt ook aandacht gevraagd voor digitalisering.

Meer informatie


Een nieuwe ISO-norm voor AI  

De ISO 42001 is de nieuwe norm voor het opzetten en beheren van AI-systemen. De norm is geschreven voor alle sectoren en legt de focus verantwoorde AI, waaronder ethiek, risicobeheer en naleving van privacywetgeving. 

Meer informatie


Een update over de NIS2

Op 17 oktober 2024, moet de NIS2 geïmplementeerd zijn. Organisaties vallen op 18 oktober 2024 onder de verplichting om passende maatregelen te hebben getroffen. Terwijl Nederland de internetconsultatie heeft uitgesteld, heeft Hongarije als enige land al nationale wetgeving geïmplementeerd. België volgt NIS2 met enkele aanvullende maatregelen, zoals een beleid voor de bekendmaking van kwetsbaarheden. In afwachting van de Nederlandse wetgeving, wordt verwacht dat deze NIS2 en de BIO2.0 integreert. Organisaties worden aangemoedigd om nu al aan de slag te gaan met voorbereidingen, zelfs zonder alle details van de wetgeving te kennen.

Meer informatie


Onderhandelingsmandaat voor de EHDS

Op 13 december heeft het Europees Parlement een eigen onderhandelingsmandaat aangenomen voor de European Health Data Space (EHDS). Dit betekent dat de triloog, waarin onderhandelingen plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie van start kan gaan. De verwachting is dat een voorlopig akkoord over de EHDS mogelijk al aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 kan worden bereikt.

Meer informatie