Home / Nieuws & Blogs / Uw algemene voorwaarden én die van de SIDN

Uw algemene voorwaarden én die van de SIDN

| 28 februari 2014

Als hostingprovider wilt u graag duidelijk zijn over de rechten en plichten van u en uw klant. In de meeste gevallen worden deze afspraken opgenomen in uw algemene voorwaarden. Het is daarbij echter wel van belang dat u deze algemene voorwaarden op de juiste wijze ter hand stelt. Wanneer u dit niet doet heeft de klant de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te vernietigen en weer bent u terug bij af.

Bij de meeste hostingproviders gaat dit goed en worden de voorwaarden netjes vooraf ter hand gesteld. Toch wordt er vaak iets belangrijks vergeten: de voorwaarden van de SIDN! Wanneer iemand een domein wil registreren zullen er in principe twee overeenkomsten ontstaan. Eén tussen de klant en de hostingprovider en de andere tussen de klant en de SIDN. De hostingprovider zorgt er voor dat het domein wordt geregistreerd en dat de registratie in stand blijft. De SIDN zorgt er op haar beurt voor dat het domein aan de klant (en/of de houder) wordt geleverd.

Uiteraard verbindt de SIDN ook haar eigen regels aan het gebruik omtrent de domeinnaam. Op deze wijze kan de SIDN haar rechten en plichten tegenover de domeinnaamhouder uitoefenen. Dit doet zij door middel van de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’. Ook algemene voorwaarden dus. En dát betekent dat deze voorwaarden net als die van de hostingprovider, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld dienen te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de klant de voorwaarden kunnen vernietigen en zijn ze niet van toepassing.

Op grond van de overeenkomst tussen de hostingprovider en de SIDN heeft de hostingprovider de plicht om de voorwaarden aan de klant aan te bieden. En hier zit nu juist het probleem! Dit wordt namelijk vaak vergeten of er wordt simpelweg een verwijzing opgenomen in hun eigen voorwaarden. Natuurlijk zijn beide niet voldoende. Op grond van de wet dienen de voorwaarden gemakkelijk opgeslagen of geprint te kunnen worden (in het geval van elektronische terhandstelling), bijvoorbeeld door het aanbieden van een PDF-bestand.

Wat betekent het onjuist aanbieden nu eigenlijk? Voor de domeinnaamhouder is het gevolg dat de voorwaarden van de SIDN niet van toepassing zijn. Hierdoor kan de domeinnaamhouder niet worden gehouden aan de verplichtingen die de SIDN aan het gebruik van de domeinnaam heeft gesteld. Daarnaast pleegt de hostingprovider een wanprestatie tegenover de SIDN. De provider komt immers zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na. Op grond van de overeenkomst tussen de laatste twee partijen kan de SIDN deze overeenkomst opzeggen en de schade die zij mogelijk lijdt verhalen op de hostingprovider.

Let er als hostingprovider dus goed op dat u, samen met uw eigen algemene voorwaarden, de voorwaarden van de SIDN op de juiste wijze aan uw klant ter hand stelt!