Home / Nieuws & Blogs / Uw klant overleden, maar wat nu?!

Uw klant overleden, maar wat nu?!

| 24 maart 2014

Uiteraard kan het voorkomen dat uw klant komt te overlijden terwijl u een hostingcontract met diegene heeft. Voor u als webhoster komt u dan voor een moeilijk vraagstuk te staan. Wat te doen bij een dergelijke situatie? Er is immers vaak niets geregeld bij het overlijden van de klant, ook niet bij de erfgenamen.In eerste instantie hangt het van uw algemene voorwaarden af of de overeenkomst zal worden beëindigd bij overlijden of dat deze overgaat op de erfgenamen. De wet bepaalt namelijk dat de overeenkomst voor dienstverlening (zoals hosting) alleen eindigt bij overlijden van de opdrachtgever als dat in de overeenkomst staat. Is hierover niets geregeld in de overeenkomst, dan zal deze in principe over gaan op de erfgenamen van de overledene. Toch is dit niet altijd even gemakkelijk.

Het is mogelijk dat u niet in contact kan komen met de erfgenamen. Daarnaast hebben de erfgenamen het waarschijnlijk al druk genoeg met de afwikkeling van het overlijden en heeft een hostingcontract geen prioriteit. U bent echter verplicht om de dienstverlening door te leveren. Om onduidelijkheden te voorkomen is het wellicht verstandig om de juiste bepalingen op te nemen in uw algemene voorwaarden. Heeft u zo’n bepaling in uw algemene voorwaarden, dan is de overeenkomst afgelopen zodra u hoort dat de klant overleden is.Het bovenstaande geldt ook voor klanten met een eenmanszaak. De eigenaar is over het algemeen de enige persoon die de onderneming leidt.

Dit wordt anders wanneer de eenmanszaak personeel heeft. In dat geval zal het verstandig zijn om – bij beëindiging van de overeenkomst door overlijden – contact op te nemen met het personeel, aangezien zij baat hebben bij het voortzetten van de onderneming. Dat de overeenkomst beëindigd is, wil niet zeggen dat u meteen alle bestanden mag wissen, het account mag sluiten en de domeinnaam mag opheffen. U bent verplicht al datgene te doen wat gezien de omstandigheden in het belang van de wederpartij is, zo staat in de wet. U zult dus toch in overleg moeten met de erfgenamen over bijvoorbeeld het downloaden van een kopie van alle data, het overnemen van de domeinnaam of misschien wel het hele hostingpakket. Als een erfgenaam van een overleden klant zich meldt, dan mag u natuurlijk wel enig bewijs verlangen dat de klant daadwerkelijk overleden is. Zeker als er een betalingsachterstand is. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand onder zijn verplichtingen uit probeert te komen door te doen alsof hij overleden is. Er zou natuurlijk ook sprake kunnen zijn van een vorm van oplichting door de zogenaamde ‘erfgenaam’ die in werkelijkheid een willekeurige derde is. Het beste bewijs is een kopie van de akte van overlijden, ook wel het uittreksel uit het overlijdensregister geheten.