Home / Nieuws & Blogs / Uw kleine lettertjes online ter hand stellen: 3 wettelijke eisen

Uw kleine lettertjes online ter hand stellen: 3 wettelijke eisen

| 11 juni 2015

Als webwinkel heeft u vaak voorwaarden die u bij al uw klanten wilt gebruiken. Een voorbeeld is de voorwaarde “Retourneren kan tot 30 dagen na ontvangst”. Ze zijn algemeen geformuleerd, vandaar de naam. Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op betaling, contractsduur, eigendomsvoorbehoud, leveringsvoorwaarden, levertijd en overmacht.

Uw algemene voorwaarden zijn in principe altijd van toepassing op uw verkopen. Als gebruiker van algemene voorwaarden heeft u echter een informatieplicht. Deze plicht houdt in dat u de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Doet u dat niet, dan kan een consument ze eenvoudig van tafel krijgen  door naar u de toverformule “Ik vernietig hierbij uw algemene voorwaarden” uit te spreken. De wet biedt een aantal manieren om aan deze verplichting te voldoen.

Hoofdregel is dat algemene voorwaarden als stuk papier meegegeven moeten worden bij de offerte of het te tekenen contract. Als ze pas ná het sluiten van de overeenkomst gemeld worden, is dat te laat.

Voor webwinkels (en andere online dienstverleners geldt echter een specifieke wettelijke regel. U mag de algemene voorwaarden “langs elektronische weg ter beschikking stellen” zodat u geen stuk papier meer hoeft te hanteren. De wettelijke eis is dan dat u dit zodanig doet dat de wederpartij de algemene voorwaarden kan opslaan en de algemene voorwaarden toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Op onderstaande wijze voldoet u aan de wettelijke vereisten.

  • Plaats op de webpagina waar om definitieve bevestiging wordt gevraagd een link naar een PDF-document met de algemene voorwaarden. Wijs de klant er expliciet op dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, bijvoorbeeld met de zin “Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing”. Aanvinken dat de klant akkoord gaat, hoeft niet per se, maar geeft wel bewijs dat de klant van de voorwaarden af weet en ze geaccepteerd heeft. Dit proces is de “ter hand stelling”
  • Vermeld verder de voorwaarden op een plaats die direct te vanaf elke pagina en in ieder geval vanaf de homepage te raadplegen is, bijvoorbeeld middels een link in de footer. Op die manier maakt u de klant duidelijk dar er algemene voorwaarden gelden indien de klant een overeenkomst aangaat. Hij kan de voorwaarden dan vooraf raadplegen en weet dus dat er voorwaarden zijn. Zie het als informatie die je moet verkrijgen op het moment dat je de webwinkel binnenkomt.
  • Zorg dat de voorwaarden opgeslagen kunnen worden. Biedt de voorwaarden bijvoorbeeld in pdf vorm aan. De copy/paste functie of de browser/webpagina kopiëren wordt niet als voldoende gezien. Een link is voldoende, u hoeft niet de hele voorwaardentekst in het bestelproces onder de neus van de klant te duwen.

Zelf gemakkelijk en goedkoop algemene voorwaarden maken voor uw webwinkel? Gebruik onze generator!!