Home / Nieuws & Blogs / Verandering door nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten 2, online veilingen

Verandering door nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten 2, online veilingen

| 24 mei 2012

Wij hebben al een paar keer een blog geschreven over de nieuwe Europese Richtlijn betreffende Consumentenrechten. Deze Richtlijn gaat voor een aantal veranderingen zorgen in het Burgerlijk Wetboek, met name rondom de regelgeving van de Koop op Afstand. In december 2013 moeten de regels geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving, dus het is nog even afwachten hoe de wetgever alles precies gaat implementeren. In een aantal blogjes wil ik wat bijzonderheden uit de Richtlijn bespreken en de eventuele veranderingen aangeven ten opzichte van de huidige regels.

In de vorige blog heb ik al een nieuwe uitzondering op het herroepingsrecht toegelicht. Een andere uitzondering waarvoor het herroepingsrecht niet zal gaan gelden is voor producten welke gekocht zijn op een openbare veiling. Dat zal binnen het ‘veiling landschap’ nogal voor wat verwarring gaan zorgen.

Op dit moment zijn aankopen op een veiling ook al uitgesloten van het herroepingsrecht, dat volgt uit het feit dat een ‘veiling koop’ niet altijd als een consumentenkoop wordt gezien. Tot zover niets nieuws onder de zon. Daarnaast is in art. 7:46b van het Burgerlijk Wetboek de regelgeving uit de Wet Koop op Afstand niet van toepassing verklaard indien de klant op afstand deelneemt aan een veiling. Denk aan bijvoorbeeld het bieden per telefoon of het online uitbrengen van een bod.

In de laatste jaren zijn er echter online veilingen ontstaan die in mijn ogen niet meer gezien kunnen worden als een traditionele veiling. Veel veilingen zijn feitelijk gewoon webwinkels die producten bij opbod verkopen. Vanuit huis kun je dan bieden op allerlei producten. Maar ook traditionele faillissementsveilingen worden soms volledig online gehouden.

In de Richtlijn is er voor gekozen om alleen nog producten die zijn gekocht op een openbare veiling uit te zonderen van het herroepingsrecht. In alle andere gevallen geldt het herroepingsrecht dus wel, hetgeen in de huidige wet nog niet zo is. De vraag is dan wanneer er geen! sprake is van een openbare veiling en de verkoper dus producten gekocht op zo’n veiling retour moet nemen. De Richtlijn stelt het volgende:

…Een verkoopmethode waarbij goederen of diensten door de handelaar worden aangeboden aan consumenten, die persoonlijk aanwezig zijn of de mogelijkheid krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling..

En verder:

…De goederen of diensten worden door de handelaar aan de consument aangeboden door middel van een in sommige lidstaten wettelijk toegestane biedprocedure om goederen of diensten in het openbaar te verkopen….. Gebruikmaking van online-platforms voor een veiling die ter beschikking staan van consumenten en handelaren, mag niet als openbare veiling in de zin van deze richtlijn worden aangemerkt….

Het belangrijkste zit in het woordje persoonlijk. Als klanten daadwerkelijk in de veilingzaal aanwezig kunnen zijn, dan is er sprake van een openbare veiling. Als alles echter geautomatiseerd verloopt en je niet persoonlijk aanwezig kan zijn, dan geldt onder de nieuwe regelgeving gewoon het herroepingsrecht. Dit laatste staat ook letterlijk in de Richtlijn, online platforms zijn geen! openbare veilingen. Gekochte producten op zo’n platform kunnen onder de nieuwe regelgeving gewoon retour. Heel wat diensten moeten daardoor hun beleid gaan aanpassen, omdat zij zich niet meer kunnen verschuilen achter het zijn van een veiling.

Alle juridische adviezen voor webwinkels & e-commerce