Home / Nieuws & Blogs / Vereniging Eigen Huis zet inbrekers te kijk

Vereniging Eigen Huis zet inbrekers te kijk

| 8 juni 2011

Vanaf vandaag is het op de website www.veiligwonencheck.nl mogelijk inbrekers letterlijk te kijk te zetten. Op de website wordt door de Vereniging Eigen Huis namelijk beeldmateriaal van inbrekers getoond wat zij hebben verkregen van slachtoffers van woninginbraken. Vereniging Eigen Huis zoekt – zoals zij zelf al zeggen – met de website de grenzen van het toelaatbare op om de strijd aan te gaan tegen inbrekers. De wet bepaalt dat de politie in het belang van de openbare veiligheid en ter opsporing van strafbare feiten beeldmateriaal mag publiceren, ook op internet (zie hun website www.depolitiezoekt.nl). De Vereniging Eigen Huis is van mening (zie de website) dat zij dit ook mag, maar is dat ook zo?

Vast staat dat particulieren heimelijk opnamen mogen maken van inbrekers. Gek genoeg moet er in sommige gevallen echter wel rekening worden gehouden met de (privacy)belangen van de inbreker. De vraag is namelijk of de particulier het verkregen beeldmateriaal mag publiceren op het internet of aan een derde – zoals de Vereniging Eigen Huis – mag verstrekken zodat deze ze kan publiceren op internet. Hier komt onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) om de hoek kijken. Een foto of filmpje is namelijk te kwalificeren als een persoonsgegeven in de zin van die wet. 

Het College Bescherming Persoonsgegevens hanteert strikte richtlijnen wanneer het gaat om de publicatie van persoonsgegevens op internet. Wanneer er geen toestemming voor de publicatie is gegeven (wat hier erg aannemelijk is) moet er een goede rechtvaardigingsgrond zijn voor de publicatie en moet de publicatie ook echt noodzakelijk zijn. De vragen die, om tot een oordeel te komen, onder andere bevredigend beantwoord moeten worden zijn: is er werkelijk een belang dat de verwerking van de persoonsgegevens op deze manier rechtvaardigt en kan het doel dat met de verwerking wordt nagestreefd ook langs andere weg, dus zonder deze verwerking, worden bereikt?

De Vereniging Eigen Huis is van mening dat de bekendmaking zijn rechtvaardiging vindt in de bescherming van het algemeen belang, namelijk de bescherming van andere potentiële slachtoffers en hoopt dat dat potentiële inbrekers door de website worden afgeschrikt. De belangenafweging (tussen de belangen van de potentiële slachtoffers en de belangen van de inbreker) zou hier echter ook in het voordeel van de inbreker kunnen uitvallen. Want worden potentiële inbrekers hier wel echt door afgeschrikt? Wie zegt dat door deze actie niet binnenkort geen bivakmutsen en panty's meer te verkrijgen zijn in bij de V&D?

Daarnaast zijn er redelijk wat alternatieven beschikbaar om inbraken (betere beveiliging van huizen) tegen te gaan en heeft de politie – zoals hierboven gemeld – zelf ook een website waarop zij foto's publiceert van inbrekers. Afgevraagd kan dus worden of de sensatiezoekende website van Vereniging Eigen Huis niet overbodig is. Zij doen op de website immers weinig aan het bespoedigen van de opsporing of het verzamelen van tips omtrent (de) inbrekers.

Ik denk echter dat de Vereniging Eigen Huis door de door haar genomen maatregelen – er wordt alleen beeldmateriaal getoond waarnaar wordt verwezen in een aangifte en bezoekers kunnen niet zelf lukraak beeldmateriaal uploaden - wel voldoende zorgvuldigheid in acht neemt om haar platform rechtmatig te laten zijn. Ik hoop dat de Vereniging Eigen Huis deze zorgvuldigheid blijft betrachten en ook juist zal handelen wanneer blijkt dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een onschuldig persoon online is komen te staan.