Home / Nieuws & Blogs / Verkeerd product ontvangen, gebruikt retour??

Verkeerd product ontvangen, gebruikt retour??

| 25 juli 2011

Enige tijd geleden wierp ik de vraag op wat de regels zijn bij een verkeerd geleverd product welke ook nog eens gebruikt is voordat het wordt terug gestuurd. In deze blog ga ik daar wat verder op in.

Er zijn twee regimes, zoals ik in de vorig blog al stelde, welke vaak door elkaar worden gehaald in dit soort situaties, namelijk het herroepingsrecht en de regels omtrent non conformiteit. Als de verkoper een verkeerd product levert, is er sprake van een non conformiteit, het geleverde product voldoet namelijk niet aan de verwachting of beantwoordt niet aan de overeenkomst. Natuurlijk kan de klant het gewoon terug sturen binnen de bedenktermijn, maar dat hoeft dus niet. Hij heeft bij een beroep op non conformiteit immers tot twee maanden na ontdekking de tijd om de foutieve levering te melden.

Daarnaast zeggen de regels omtrent garantie en conformiteit niets over eventueel in gebruik nemen, waar er bij de bedenktermijn van zeven werkdagen van uit wordt gegaan dat het product alleen ongebruikt geretourneerd mag worden. Maar goed, die "zeven werkdagen regel"  geldt in de hier bedoelde gevallen dus niet.

Ik vond een interessante ( wel wat oudere) uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel, waar zo'n kwestie ter sprake komt. De verkoper had in deze zaak een ander type espressomachine geleverd dan dat de klant had besteld. De klant heeft het apparaat in gebruik genomen (naar eigen zeggen voor maar één kopje ), kwam tot de ontdekking dat het een ander type apparaat betrof, maakte het schoon en stuurde het terug. Het betrof een andere kleur, maar de klant had de machine niet omwille van de kleur gekocht, maar vanwege een functie, welke op het geleverde ontbrak. Daarnaast stonden er meerdere typenummers op doos waaronder ook het nummer van het type dat hij juist besteld had.

Wat de klant hier eist is nakoming van wat is overeengekomen. Hij wil de juiste machine en dit dient (naar de regels omtrent non conformiteit) kosteloos te gebeuren. De verkoper heeft in deze zaak de machine ook wel omgeruild, maar daarbij wel een bijbetaling geëist, vanwege het in gebruik nemen van het eerst geleverde apparaat. De verkoper vindt de machine ongebruikt geretourneerd had moeten worden, maar nu heeft het apparaat schade.

Zoals ik al had geschreven, faalde het beroep op de regels omtrent de bedenktijd (zoals ongebruikt retour), omdat die regels in deze kwestie niet van toepassing zijn. Overigens is het maar de vraag of het gestelde schadebedrag wel terecht was bij een “normale ontbinding” binnen de bedenktermijn.

De Geschillencommissie oordeelde verder dat er, zoals verwacht, kosteloos vervangen moet worden, maar er wordt niet duidelijk gezegd wanneer een consument nu te ver gaat. In deze casus ging de consument in ieder geval niet te ver. Uitgangspunt is dat de klant bij het in gebruik nemen van een verkeerd geleverd product dit niet doet in strijd met het Burgerlijk recht. Dit zijn bijvoorbeeld te kwader trouw het product gebruiken en bijvoorbeeld onrechtmatig gebruik maken van het geleverde.

Je moet dus misbruik maken als klant. Dat kan als je direct ziet (of behoort te zien) dat het geleverde niet het bestelde product is en het vervolgens toch gaat gebruiken. (kleur, type etc.) Bij een computer is dat weer heel lastig, omdat daar juist veel belangrijke kenmerken niet van buitenaf zichtbaar zijn en pas bij gebruik zichtbaar zijn.

Een stap verder is dat de klant de fout ontdekt en hier dan nog bijvoorbeeld een maandje koffie mee gaat zetten en bewust later (want toch twee maanden de tijd) de foutieve levering bij de verkoper meldt. Dit lijkt mij een geval te kwader trouw.