Home / Nieuws & Blogs / “Vertrouwen in de toekomst”; welke arbeidsrechtelijke gevolgen heeft het regeerakkoord voor ondernemers?

“Vertrouwen in de toekomst”; welke arbeidsrechtelijke gevolgen heeft het regeerakkoord voor ondernemers?

| 25 oktober 2017

Na maanden overleg is het dan eindelijk zover. Het regeerakkoord is door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op 10 oktober gepresenteerd. Een van de plannen in het regeerakkoord is het hervormen van de arbeidsmarkt. Volgens de partijen ligt de sleutel naar een eerlijkere arbeidsmarkt in “vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex”. Welke gevolgen heeft deze hervorming voor u als (ICT-)ondernemer?

Tijdelijke contracten

Allereerst worden de tijdelijke contracten aangepakt. Momenteel geldt dat er maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verleend mogen worden binnen een periode van 2 jaar. Wanneer er een vierde arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen of de periode van 2 jaar wordt overschreden dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In het regeerakkoord wordt aangegeven dat dit gaat veranderen. De termijn van 2 jaar wordt opgeschroefd naar 3 jaar. In feite gaan we daarmee weer terug naar de regeling van voor de Wet werk en zekerheid (Wwz). De achterliggende gedachte achter deze wijziging is om de verschillen tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd kleiner te maken.

De regel is dat er tussen een derde en vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 6 maanden moet zitten om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd te voorkomen. Deze tussenpoos  van 6 maanden tijd blijft ook onder de nieuwe regering van toepassing. Er moet echter ruimte zijn om per sector hiervan af te wijken. De tussenpozen kunnen verkort worden als het werk daarom vraagt. Momenteel geldt deze regeling al voor seizoenswerk, maar dit wordt verruimd naar ander tijdelijk terugkerend werk dat ten hoogste 9 maanden kan worden verricht.

Proeftijden worden verlengd

Op dit moment geldt voor een contract van onbepaalde tijd een proeftijd van 2 maanden. Bij contracten voor bepaalde tijd met een duur van 2 jaar of meer, is de proeftijd eveneens 2 maanden. Dit gaat veranderen.

Werkgevers mogen straks een langere proeftijd aangaan bij een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer de werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag de werkgever een proeftijd van 5 maanden opnemen. Voor een arbeidscontract van bepaalde tijd met een duur van 2 jaar of meer wordt de proeftijd verlengd naar 3 maanden. Voor de overige gevallen blijft de proeftijd zoals die nu geldt. Het doel van de verlenging van de proeftijd is het voor werkgevers aantrekkelijker maken van contracten voor onbepaalde tijd.

Aanpassen regelgeving inhuren zzp’ers

Momenteel is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) van toepassing. Deze wet is in het leven geroepen nadat de VAR-verklaring was afgeschaft. De Wet DBA heeft tot veel onzekerheid geleidt bij ZZP’ers en (ICT-)ondernemers die vaak freelancers inhuren. Vanwege de onduidelijkheid heeft de Belastingdienst al aangegeven de handhaving uit te stellen tot 1 januari 2018.

In het regeerakkoord is het plan opgenomen om de Wet DBA te vervangen voor een compleet nieuwe wet. Het doel van deze nieuwe wet is dat er voor echte zelfstandigen zekerheid moet worden geboden, dat geen sprake is van een dienstbetrekking en dat schijnzelfstandigheid tegen wordt gegaan:

  • In de nieuw te vormen wet wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst wanneer gewerkt wordt met een laag tarief die gecombineerd wordt met een lange duur van de overeenkomst of wanneer er reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht. Dit lage tarief zal vermoedelijk liggen op een bedrag van €15 en €18 per uur. Als lange duur wordt aangemerkt een periode van 3 maanden of meer.
  • Hiertegenover staat een ‘opt-out’ voor zelfstandige ondernemers als er een hoog tarief wordt gehanteerd, in combinatie met een korte duur van de overeenkomst, dan wel het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een hoog tarief is wanneer er met een bedrag van €75,- of meer wordt gerekend. Een korte duur wordt gezien als, niet langer dan één jaar. Wanneer van beide sprake is dan hoeft er geen loonbelasting en de bijkomende premies te worden afgedragen.
  • Als je tussen het lage tarief en het hoge tarief zit als zzp’er dan moet er een opdrachtgeversverklaring worden afgegeven. Deze verklaring moet opdrachtgevers van te voren duidelijkheid verschaffen over de inhuur van zelfstandige ondernemers. Met deze verklaring krijgt de opdrachtgever een vrijwaring voor het afdragen van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De verklaring kan in de toekomst worden verkregen via een webmodule, zoals nu ook in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is. In deze webmodule zal ook de gezagsverhouding verduidelijkt worden.

Meer weten over ICT & arbeidsrecht?

Hier vindt u alle informatie op het gebied van ICT en arbeid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft. Wij bieden uitkomst in al uw ict-arbeidsrechtelijke problemen. Ons advies bestaat uit praktische oplossingen, toegesneden op uw organisatie.