Home / Nieuws & Blogs / Vraag het Mr. Ras: Domeinnaam vs Handelsnaam

Vraag het Mr. Ras: Domeinnaam vs Handelsnaam

17 april 2008

Vandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoordt. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Domeinnaam vs Handelsnaam

 

Vraag van Sebastiaan Stok:

Als ik een handelsnaam heb met een domeinnaam, bijvoorbeeld bedrijfx.nl en iemand anders registreert bedrijfx.net

Heb ik dan het recht om de tweede domeinnaam op te eisen? Ik ben namelijk de eigenaar het bedrijf, maar de handelsnaam is geen gedeponeerd handelsmerk.

Als je geen merkenrecht hebt, kan je altijd nog een beroep doen op het handelsnaamrecht. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Opvallend is dat het Nederlandse recht, in de Handelsnaamwet, helemaal geen registratie vereist om de handelsnaam te kunnen beschermen. Het daadwerkelijk gebruik maken van de handelsnaam als aanduiding van de onderneming levert al een recht op en biedt bescherming. Dat de Handelsregisterwet om registratie vraagt, doet daar niets aan af.

Een handelsnaamrecht ontstaat dus door gebruik. Bij gebruik moet er gedacht worden aan bijvoorbeeld briefpapier, visitekaartjes, drukwerk of een website. Het gaat erom dat de onderneming met een zekere continuïteit handelt onder de desbetreffende handelsnaam.

Wanneer iemand eenmaal een handelsnaamrecht heeft en een derde een gelijke of gelijksoortige handelsnaam gaat voeren, gaat de bescherming van artikel 5 Handelsnaamwet een rol spelen. Als twee ondernemingen dezelfde afzetmarkt hebben, denk aan twee winkels in dezelfde plaats of twee internetbedrijven die in Nederland opereren, beschermt de wet in principe degene die deze handelsnaam het eerste voerde.

De voorwaarde voor bescherming is wel dat er verwarring moet ontstaan onder de afnemers. De afnemers moeten dus moeite hebben om de ondernemingen van elkaar te onderscheiden. Dit is niet het geval wanneer twee winkels allebei totaal verschillende spullen verkopen of wanneer het ene internetbedrijf webhosting levert en het andere internetbedrijf een webwinkel met spullen exploiteert. Dit is echter wel het geval wanneer er twee webhosters tegenover elkaar staan. Het zal dus van de omstandigheden van het geval afhangen of de andere partij met de registratie/exploitatie van bedrijfx.net inbreuk maakt op de handelsnaam.

Gerelateerde artikelen: