Home / Nieuws & Blogs / Vraag het Mr. Ras: Resellers

Vraag het Mr. Ras: Resellers

| 3 april 2008

Vandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoordt. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Resellers

Antwoorden op de vragen van Jayvd:

Vraag 1:

Mag je wettelijk gezien de klanten van een reseller benaderen als de reseller faalt op dit punt.

Voorbeelden:
1. De reseller is niet beschikbaar maar een klant van een reseller levert (wellicht onbedoeld) problemen, moet je dan de reseller blijven proberen te benaderen of mag je de klant benaderen?
2. De reseller loopt een betalingsachterstand op, mag ik de klanten benaderen over de mogelijkheid van afsluiting?

Het is belangrijk om met resellers een overeenkomst te sluiten. Hiermee zou je bovenstaande voorbeelden kunnen ondervangen.

Ten aanzien van het eerste voorbeeld zou je bijvoorbeeld aan de volgende bepaling kunnen denken: Indien een klant van Reseller storingen in de systemen van Leverancier veroorzaakt, dient Reseller zelf voor een oplossing zorg te dragen. Ondervinden andere klanten dan wel Resellers van Leverancier hinder van deze storingen, dan heeft Leverancier heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen. Denk hierbij aan het benaderen dan wel afsluiten van de betreffende klant van Reseller.

Het tweede punt kan je ook overeenkomen. Bijvoorbeeld: Het is Leverancier toegestaan klanten van Reseller te benaderen dan wel een aanbieding te doen indien Reseller niet langer aan haar betalingsverplichting kan voldoen.

Vraag 2:

Mag je een klant van een reseller afsluiten als de reseller zelf faalt om het probleem op te lossen.

Situatie:
Klant draait een illegale website, je benaderd de reseller deze doet er niets aan of kan er niets aan doen. Mag ik wettelijk gezien de hele reseller afsluiten of mag ik enkel de klant die voor problemen zorgt afsluiten.

Websites waarvan je weet dat die onmiskenbaar onrechtmatig zijn, dien je offline te halen. Doe je dat niet, dan ben je aansprakelijk. Als een reseller hier niets mee doet, mag je zelf overgaan tot het offline halen van de website van de betreffende klant. De website wordt immers, onder een reselleraccount, op jouw webserver gehost. Jij draait er anders voor op.

In een overeenkomst zou je op kunnen nemen dat, als een reseller zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, waaronder het niet reageren op een notice and take down melding, het reselleraccount wordt afgesloten. Daarbij is het verstandig een vrijwaringsbepaling in de resellerovereenkomst op te nemen (Reseller vrijwaart Leverancier van aanspraken van derden).

Gerelateerde artikelen: