Home / Nieuws & Blogs / Waar blijft de nieuwe consumentenwet?

Waar blijft de nieuwe consumentenwet?

| 5 maart 2014

De nieuwe consumentenwet komt eraan. Vanaf 13 juni 2014 moeten er nieuwe regels met betrekking tot online winkelen gaan gelden. Het herroepingsrecht wordt van 7 werkdagen verlengd naar 14 kalenderdagen en winkeliers worden verplicht om de bestelknop aan te passen. Deze Europese regels moeten door de Nederlandse wetgever omgezet worden in de Nederlandse wet. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Struikelpunt is de nieuwe regelgeving rondom digitale content. Eerder stelde de Eerste Kamer hierover vragen aan de Tweede Kamer. De antwoorden van de Tweede Kamer riepen bij de Eerste Kamer nieuwe vragen op. Deze nieuwe vragen zijn inmiddels door minister Opstelten beantwoord.

Waar ging het ook alweer over? Door de omzetting van Europese regels in de Nederlandse wet kan deze laatste zo gelezen worden dat streamingdiensten juridisch gezien als koop gekwalificeerd kunnen worden. Dit terwijl dit in de Europese richtlijn niet als zodanig genoemd wordt. Anders dan bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je bij het afnemen van een streamingdienst geen fysiek product in handen.

Om dit misverstand weg te nemen heeft minister Opstelten aan de Eerste Kamer laten weten dat hij met een wetsvoorstel gaat komen die dit misverstand weg zal nemen. De regels rondom het herroepingsrecht en streaming blijven bestaan, daar voorziet de Europese richtlijn immers in, maar de overige regels die zien op online kopen zullen expliciet niet van toepassing verklaard worden.

Op de vingers getikt
Verder laat de minister weten dat Nederland door Europa op de vingers is getikt wegens het te laat omzetten van de Europese regels in de nationale wet. Eind januari heeft de minister een brief uit Europa ontvangen waarin hij aangemaand wordt om binnen twee maanden te reageren en zo een boete te voorkomen.

Om deze boete te voorkomen doet de minister een beroep op de Eerste Kamer om de nieuwe consumentenwet zo spoedig mogelijk goed te keuren. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

UPDATE: Op het moment van publiceren van dit bericht heeft Eerste Kamer de antwoorden van de minister goedgekeurd. Komende dinsdag zal er in de Eerste Kamer een debat volgen over het wetsvoorstel. 

UPDATE 2, 11-03-2014: De Eerste Kamer heeft de wet vanmiddag aangenomen.