Home / Nieuws & Blogs / Waarom mag ik niet schrijven over DigiD Machtigen? (En andere gekke voorwaarden)

Waarom mag ik niet schrijven over DigiD Machtigen? (En andere gekke voorwaarden)

| 18 november 2011

Omdat mijn accountant de belastingaangifte toch écht eens de deur uit wilde doen, heeft hij de DigiD Machtigen service aangevraagd. Daarmee kan hij namens mij de aangifte indienen, zonder dat ik mijn DigiD login moet afgeven. Tot mijn verbazing zaten er gebruiksvoorwaarden bij deze overheidsdienst, en nog best wel opmerkelijke ook. Mag ik op de vrijdagmiddag ongenuanceerd zeggen dat ik het héél raar vind dat een overheidsinstantie mij "op welke wijze dan ook", dus ook voor vrije nieuwsgaring, verbiedt een merk te gebruiken dat geen merk is?

Waarom stelt een overheidsdienst eigenlijk algemene gebruiksvoorwaarden op? Algemene voorwaarden zijn bedoeld om een contract aan te vullen. Zo hoef je niet elke keer met elke klant over alle punten te onderhandelen. Maar een contract is 'civielrechtelijk', en hier gaat het om bestuursrecht, oftewel de relatie burger-overheid. Daarbij geldt de wet, zoals de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is een tikje eigenaardig dat een overheidsinstantie de wet gaat aanvullen met algemene voorwaarden.

Het begint al goed. Ik had ze alleen op papier maar wilde liever een webtekst gebruiken in deze blog. Dat valt niet mee: er staan wel voorwaarden maar dat zijn andere dan ik op papier kreeg. Overtypen dan maar.

In de voorwaarden moet je eerst een serie taaie definities door, zoals "Machtigingsvoorziening: de gemeenschappelijke voorziening waarin Machtigingen worden geregistreerd en waarin deze kunnen worden onderhouden". Vervolgens kom ik bij de échte  artikelen, en dat begint meteen al goed:

2.1 De gebruiksvoorwaarden houden de bepalingen in waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van DigiD Machtigen. Het ministerie van BZK kan eventueel aanvullende aanwijzingen aan de Gebruiker geven.

Ik kan dus dit wel lezen, maar er kunnen altijd aanvullende eisen gesteld worden? Ja, inderdaad, en men kan zelfs zomaar de voorwaarden aanpassen:

11. Het ministerie van BZK heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van DigiD Machtigen na datum van wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt Gebruiker in de gelegenheid gesteld in te stemmen met de wijzigingen en deze te accepteren.

Verder lezend zie ik vooral een procedurele beschrijving, waarbij ik me afvraag waarom dat in gebruiksvoorwaarden gegoten moet worden. Melden dat ik de code aan de accountant moet geven (in plaats van, eh, dat hij deze bij mij opvraagt of zo) is handig voor de tutorial maar dat is toch geen voorwaarde?

De kwaliteit van de dienst belooft niet veel goeds, zo blijkt uit artikelen 6 en 7:

6.1 Het ministerie van BZK kan (onderdelen) van de Website te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen.

6.2 Het ministerie kan (onderdelen van) de Website na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud.

7.1 Het ministerie van BZK kan de toegang tot het gebruik van DigiD op elk gewenst moment (doen) beëindigen of blokkeren. Beëindiging is slechts mogelijk met kennisgeving onder opgaaf van reden. ... In geval van beëindiging of blokkering vervalt onmiddellijk het recht op het gebruik van DigiD Machtigen.

Ik hoef dus nergens op te rekenen. Nou mooi is dat!

Oh en het wordt nog leuker:

10.1 Het merk DigiD Machtigen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ministerie van BZK niet worden gebruikt op welke wijze dan ook.

Deze blogpost is dus eigenlijk in overtreding! Ik gebruik immers hier herhaaldelijk het merk DigiD Machtigen en hoewel ik wel toestemming heb gevráágd (ja, bij de servicedesk)

Maar wacht eens even: het mérk DigiD Machtigen? Hoe ziet dat eruit dan? Bij het Benelux Merkenregister weten ze van niets. Er is wel een merk "DigiD" (0762759) en het logo (0777710) is ook beschermd, maar "het merk DigiD Machtigen" bestaat niet.

Mag ik op de vrijdagmiddag ongenuanceerd zeggen dat ik het héél raar vind dat een overheidsinstantie mij "op welke wijze dan ook", dus ook voor vrije nieuwsgaring, verbiedt een merk te gebruiken dat geen merk is?