Home / Nieuws & Blogs / Wanneer is een auteursrecht overgedragen?

Wanneer is een auteursrecht overgedragen?

| 21 september 2010

Naar aanleiding van mijn recente bericht over de eigendom van een website in opdracht ontvingen wij diverse vragen over overdracht van eigendom. Hier zitten de nodige juridische haken en ogen aan. De belangrijkste eis waar u voor uit moet kijken, is dat overdracht van auteursrechten schriftelijk en ondertekend moet gebeuren. De wet eist namelijk een "akte", en dat is per definitie een ondertekend stuk papier.

Veel ondernemers zijn tegenwoordig gewend alles per e-mail of Word-document af te handelen. Dat levert in dit geval een probleem op: ook al staat er in dat de auteursrechten bij deze toekomen of overgedragen worden aan opdrachtgever, dan nog moet er eerst zo'n stuk papier komen voordat dit ook daadwerkelijk het geval is.

In een rechtszaak in juni van dit jaar kwam dit aan de orde. Een reclamebureau had foto's gebruikt van een fotograaf, en deze vorderde daarvoor een schadevergoeding. Het bureau verweerde zich met de stelling dat zij de auteursrechten per e-mail overgenomen had van die fotograaf. Dat vond de rechtbank niet genoeg: zelf al zouden die mails bestaan waarin stond dat de rechten over zouden gaan (die mails waren namelijk kwijt), dan nog zou dat geen bewijs zijn van overdracht. Een e-mail is geen ondertekend stuk papier immers.

Zorg er dus voor dat u een ondertekend stuk papier heeft als u auteursrechten wilt verkrijgen. Het kán ook met een elektronische handtekening, maar daar zitten zo veel haken en ogen aan dat het in de praktijk sneller is om iets te laten printen, ondertekenen en gescand terug te sturen.