Home / Nieuws & Blogs / Wanneer is een idee voldoende uitgewerkt?

Wanneer is een idee voldoende uitgewerkt?

| 27 september 2011

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe concepten en ideeën te beschermen zijn. Een belangrijk aspect daarbij is dat een idee concreet uitgewerkt moet zijn: alleen maar een tekst met een paar zinnen over iets dat leuk zou zijn om in de markt te zien, is met geen mogelijkheid te beschermen. Maar wat is voor de wet nu voldoende als 'uitwerking'?

Een idee kan beschermd zijn onder de Auteurswet, wanneer het idee te zien is als een 'werk', oftewel een concrete uitwerking met creatieve invulling van het idee. Een abstract idee is niet beschermd, dus die uitwerking is echt belangrijk.

Wanneer het gaat om software (of webdiensten) dan is daarbij het onderscheid tussen functie en uitwerking essentieel. Een functie is bijvoorbeeld een alarmklok die elke 5 minuten u herinnert dat u het alarm op snooze hebt gezet. De uitwerking is de tekst of het icoontje dat men daarvoor laat zien. Die functie is als zodanig niet exclusief te claimen, maar de uitwerking wel.

In de praktijk zit er een groot grijs gebied, omdat je je al snel kunt afvragen of een onderdeel hoort bij functie of uitwerking. Is bij het spel Stratego bijvoorbeeld de keuze voor militaire rangen deel van de functie oftewel het onbeschermde concept, of juist deel van de uitwerking?

Mijn vuistregel is dat als je zo'n keuze niet kunt weglaten zonder een ander soort spel te krijgen, het deel van de functie is. Bij Stratego zou ik dus zeggen dat het idee van "pionnen met hogere rangen verslaan die met lagere, en je kunt niet zien welke pion de ander heeft tot je deze slaat/hij jou slaat" het onbeschermde concept is. De plaatjes op de pionnen die de rangen laten zien, zijn zonder meer beschermd. Die plaatjes zijn zeer zeker niet functioneel.

De keuze voor militaire rangen lijkt me dan uitwerking, immers je kunt ook werken met cijfers (1 t/m 10, 10 de hoogste) of een andere hiërarchie (bv. in een kerk). Maar ook goed verdedigbaar is dat je niet zonder de militaire rangen kunt omdat het gaat om oorlog en je dus wel de militaire rangen móet hebben.

Onze factsheet Ideebescherming vertelt u meer over hoe een idee te beschermen, of depot genoeg is (nee) en welke stappen u wel kunt nemen.