Home / Nieuws & Blogs / Wanneer mag een webwinkel in een woonwijk?

Wanneer mag een webwinkel in een woonwijk?

| 21 april 2011

Mag je een webwinkel vanuit huis drijven, als het bestemmingsplan niet voorziet in detailhandel? Die vraag werd actueel nadat de Raad van State vorige week besliste dat een fietsenwebshop niet vanuit een huis gedreven mocht worden. In een gisteren verschenen beslissing concludeert de Raad echter dat een webwinkel in voedingssupplementen wél in een woonwijk gehouden mag worden. Een algemene regel is dus nog niet te formuleren.

Het ging in deze zaak om de verkoop van groenten en fruit aan particulieren vanuit het pand. Dat was evident in strijd met het bestemmingsplan. Er was echter ook discussie over de vraag of de andere internetwinkel in diezelfde straat óók verboden zou moeten worden. Dit in het kader van de vraag of alle winkels wel gelijk behandeld werden. Eén van de winkels handelde in voedingssupplementen. Hierover zegt de Raad:

[De winkel] verkoopt zijn producten rechtstreeks aan particulieren wanneer deze die producten niet langs de gebruikelijke kanalen kunnen verkrijgen. De levering van die producten gebeurt dan via verzendingper post, zodat van enige ruimtelijke uitstraling van deze verkoop geen sprake is.

De term 'ruimtelijke uitstraling' is waar het om gaat: levert het gebruik van het pand naar buiten toe een beeld op dat wel of niet te rijmen is met de woonfunctie? Binnen dit kader kan het van belang zijn - maar is niet doorslaggevend - of de activiteiten een beroepsmatig of een hobbymatig karakter hebben. Zo was het ontvangen van leerlingen die motorrijles nemen, in strijd met het bestemmingsplan omdat de daaruit voortvloeiende hinder van de lesmotoren de uitstraling van de woonwijk aantasten. Idem voor een taxibedrijf vanuit een woonhuis.

Deze uitspraken laten zien hoe lastig de regels over bestemmingsplannen passen bij webwinkels. Het is dan ook een goede zaak dat VNG en Thuiswinkel in overleg gaan over de vraag hoe webwinkels hierin gefaciliteerd kunnen worden.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten