Home / Nieuws & Blogs / Wat kan ik deponeren als merk?

Wat kan ik deponeren als merk?

28 juni 2017

In de afgelopen twee jaren is het Europese merkenrecht flink veranderd. De Merkenrichtlijn is op 13 januari 2016 in werking getreden en de Merkenverordening op 23 maart 2016. Een belangrijke verandering die de Richtlijn en Verordening met zich meebrengen, is dat een merk niet meer hoeft te bestaan uit ‘tekens die voor grafische voorstelling vatbaar’ zijn.

Deze wijziging zal per 1 oktober 2017 worden doorgevoerd. In deze blogpost leggen we uit aan welke eisen een merk moet voldoen en wat het vervallen van de eis van ‘grafische voorstelling’ betekent voor de praktijk.

Oude situatie van dingen die als merk te deponeren zijn

Over de vraag wat als merk kan worden gedeponeerd en wanneer het merk bestaat uit ‘tekens die voor grafische voorstelling vatbaar zijn’ heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Hof) zich de afgelopen jaren meerdere malen moeten buigen. In zijn algemeenheid heeft het Hof geoordeeld dat een teken voor grafische voorstelling vatbaar is, wanneer deze

  • Duidelijk;
  • Nauwkeurig;
  • Als zodanig volledig;
  • Gemakkelijk toegankelijk;
  • Begrijpelijk;
  • Duurzaam; en
  • Objectief is.

Zo is in 2002 aan het Hof de vraag voorgelegd of een geur als merk kan worden geregistreerd door het deponeren van een geurmonster, de omschrijving van de geur in woorden en de scheikundige formule hiervan. Volgens het Hof voldoet een geurmonster niet aan de eis van ‘grafische voorstelling’. Bovendien is een omschrijving van een geur in woorden onvoldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief. Tot slot stelt het Hof dat de scheikundige formule van een geur slechts door een enkeling is te begrijpen.

Hierna is in 2003 en 2004 aan het Hof de vraag gesteld of het mogelijk is om een abstracte en contourloze kleur(encombinatie) als merk te registreren door benoeming van de kleur, het deponeren van de kleurstaal en de bijbehorende internationaal erkende kleurcode. Het Hof heeft geoordeeld dat dit inderdaad mogelijk is, onder de voorwaarde dat ‘wordt aangetoond dat deze kleur(encombinaties), in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen en de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van te voren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt’.

Tot slot heeft het Hof zich in 2003 uitgesproken over de registratie van een klank als merk. Uit deze zaak volgt dat is voldaan aan de eis van ‘grafische voorstelling’ wanneer het bijbehorende notenschrift/bladmuziek wordt gedeponeerd die de klank weergeeft. Daarbij is opgemerkt dat een omschrijving van de klank in woorden daarentegen niet mogelijk is.

Nieuwe situatie van dingen die als merk te deponeren zijn

Per 1 oktober 2017 zal het vereiste van de grafische voorstelling worden geschrapt uit de wet. Volgens de nieuwe regelgeving mag het teken in de toekomst ‘in elke passende vorm worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie’. Wel blijft vereist dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

Klank-, smaak-, tast- en geurmerken worden mogelijk

Deze wijziging door de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening maakt het mogelijk dat ook klank-, smaak-, tast- en geurmerken kunnen worden ingeschreven. Bij klankmerken zal in plaats van de notenbalk/bladmuziek het mp3-bestand (ook) kunnen worden gedeponeerd. Op welke wijze dit in de praktijk zal geschieden met smaak-, tast en geurmerken is momenteel nog erg onduidelijk. Het zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden die technologie ons (eventueel in de toekomst) biedt.

Wanneer de technologie het mogelijk maakt om bijvoorbeeld geurmerken te registreren – zonder dat het geurmonster zijn geur verliest door verloop van tijd – zal dit voor veel bedrijven een uitkomst zijn. Te denken valt aan het vastleggen van de alom bekende geur van Chanel n°5.

 

Fotocredit: CC BY 2.0 - Kevin Reese - Flickr