Home / Nieuws & Blogs / Wat moet een provider doen bij een DDoS-aanval op de server van een klant?

Wat moet een provider doen bij een DDoS-aanval op de server van een klant?

| 26 augustus 2011

Een lezer vroeg me:

Recent kwam mijn website (een colocated eigen server) onder vuur door een DoS-aanval van buitenaf. Ik heb toen mijn provider gevraagd maatregelen te nemen en met name de IP-adressen te filteren of blokkeren waar de aanval vandaan kwam. Zij weigeren dit echter omdat ze vinden dat ik het beheer moet doen op mijn machine. Ook zeggen ze dat het voor hen ondoenlijk is om maatregelen te nemen. Maar ik neem bij hen toch een dienst af, kan ik ze dan niet verplichten in te grijpen als de dienst niet goed werkt?

De plichten die de provider heeft, volgen primair uit het contract. De vraag is dus wat daar instaat over abuse en filteren. En als er niets staat, moet je uit de aard van het contract afleiden wiens verantwoordelijkheid dit moet zijn. Bij een eigen colocated server ben je als klant zelf verantwoordelijk voor het beheer; de plichten van de provider houden op bij de netwerkstekker. De vraag wordt dan dus, is een DDoS-aanval iets dat de stekker raakt of pas het apparaat waar die stekker in zit?

De klant kan zelf blokkeren op een eigen firewall maar dan zit zijn inkomende netwerkverkeer nog steeds vol. Droppen aan de buitenkant (netwerk van de ISP) is efficiënter, zeker, maar hoe weet de ISP dan welke adressen ze moeten droppen?

Een DDOS aanval zou ik eerder als iets van buitenaf zien, net zoals een hagelstorm. Je kunt het niet voorkomen, je kunt alleen de impact beperken. En dan wordt de vraag dus, wat moet een ISP doen om die impact te beperken. Zij hebben een zorgplicht, net zoals een huisbaas moet zorgen voor een goed dak in een huurhuis. Maar dat houdt ergens op: een hagelstorm met tennisbalformaat hagelstenen die onder een hoek van 45 graden binnenkomt en je kelderruitje eruit gooit, is overmacht. Je kunt dan geen vergoeding van je huisbaas eisen.

Verder speelt altijd de vraag tussen kosten en baten een belangrijke rol. Een dure maatregel tegen een uitzonderlijk probleem is niet billijk en hoeft niet te worden ingevoerd. Een goedkope maatregel tegen een routineprobleem moet er altijd zijn. En daartussen is het grijze gebied waar advocaten zich in thuisvoelen.

Ook speelt mee welke opvattingen er in de markt heersen: als iedereen vindt dat de klant dit moet doen, dan kun jij niet zomaar van de ISP eisen dat hij het oplost. Als de heersende mening is dat de ISP dit moet doen, dan kun je eisen dat jouw provider dat ook gaat doen.

Het is ontzettend moeilijk om iets te doen aan DDoS-aanvallen. Een tijd geleden las ik een uitgebreide review bij Tweakers over de technieken en mogelijkheden om het tegen te gaan. Maar fundamenteel is het nauwelijks op te lossen: er komt een berg verkeer binnen en dat moet je filteren.

Arnoud


Kent u onze boekenserie Deskundig en praktisch juridisch advies al? Webwinkels, hosting, software, security en meer!