Home / Nieuws & Blogs / Webinars: Hoe patenteer ik een software-uitvinding?

Webinars: Hoe patenteer ik een software-uitvinding?

| 27 januari 2015

Hoewel er sinds eind jaren negentig meer ruimte is voor octrooi op software, hebben diverse uitspraken van EPO, USPTO en rechtbanken de mogelijkheden flink aan banden gelegd. Het EPO hanteert strenge regels, met name gericht op inventiviteit en technische bijdrage. Maar ook in de VS zijn de regels lang niet meer zo soepel als wel wordt gedacht. Leer als octrooigemachtigde wat er kan!

In drie webinars behandelt octrooigemachtigde en softwarespecialist Arnoud Engelfriet de mogelijkheden en nut van software-octrooien:

5 februari: Softwarebescherming
26 maart: Inleiding software-octrooien
2 april: Claimen van software-uitvindingen

De webinars zijn bedoeld voor de praktijk van octrooigemachtigden. Kennis van software is vereist.

Liever in persoon leren over softwarepatenten? Volg dan de CBO training Software-octrooien door Arnoud op 13 april