Home / Nieuws & Blogs / Webshop starten - ondernemingsvorm

Webshop starten - ondernemingsvorm

| 2 maart 2014

Bij de KvK moet u ook een ondernemingsvorm kiezen. Deze keuze is belangrijk, omdat de ondernemingsvorm bepaalt in hoeverre u persoonlijk aansprakelijk bent voor wat er in uw bedrijf gebeurt. Ook is het van grote invloed op uw belastingaangifte.

Eénmanszaak

Voor een beginnend ondernemer ligt een eenmanszaak het meest voor de hand. Hiervoor is alleen inschrijving bij de KvK nodig, maar geen aktes bij de notaris of andere dure voorzieningen.Ondanks wat de naam suggereert mag u als eenmanszaak overigens best personeel in dienst hebben. Heeft u geen personeel, dan heet u ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Er zijn diverse aftrekregelingen bij de Belastingdienst voor ZZP’ers. De directeur van eenmanszaak is volledig aansprakelijk voor de verplichtingen die via de eenmanszaak zijn aangegaan. Dat wil zeggen dat zakelijke schuldeisers ook het privévermogen van de directeur aan kunnen spreken.

Vennootschap onder firma

Gaat u samen met een ander het bedrijf beginnen, dan kunt u een vennootschap onder firma (VOF) opzetten. U brengt dan allebei geld, goederen of andere ‘goodwill’ in in het bedrijf en u deelt beiden in de winst. Het is verstandig om een vennootschapscontract op te stellen waarin u vastlegt wie wat in-brengt, en wat de rechten en plichten van de vennoten zijn. Iedere vennoot is volledig aansprakelijk voor een schuld of claim tegen de VOF, ook als een andere vennoot deze is aangegaan. Een variant is de maatschap, waarbij de ‘maten’ elk slechts aansprakelijk zijn voor een gelijk deel van een claim.

Het is bij een VOF mogelijk dat iemand wel geld of andere zaken inbrengt maar zich niet actief met de zaak wil bemoeien. Zo’n “stille vennoot” is niet aansprakelijk voor claims, hij kan hooguit zijn inbreng kwijtraken. Maar de stille vennoot mag zich op geen enkele wijze inhoudelijk bemoeien met de dagelijkse gang van zaken.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon, een zelfstandige juridische entiteit. Dat wil zeggen dat contracten op naam van de BV zelf kunnen worden afgesloten en dat de bestuurders niet aansprakelijk zijn voor claims op de BV. Het oprichten van een BV vereist 18.000 euro aan startkapitaal. Winst die een BV genereert, valt niet onder de inkomstenbelasting, maar onder de vennootschapsbelasting.

Veel ondernemers denken dat een BV een betere keuze is dan eenmanszaak of VOF, omdat ze dan niet persoonlijk aansprakelijk zijn als het onverhoopt fout mocht gaan. Vergeleken met de eerder behandelde rechtsvormen is de ondernemer met een BV inderdaad minder snel aansprakelijk, maar het is niet zo dat een bestuurder van een BV een vrijbrief heeft om te doen en laten wat hij wil; hij kan aansprakelijk worden gehouden voor onbehoorlijk bestuur. De fiscale aspecten van een BV komen echter elke maand terug en zijn voor een startende ondernemer een flink stuk nadeliger dan bij een eenmanszaak. Overleg dus altijd met uw boekhouder of accountant.

Een goede aansprakelijkheidsverzekering kan een goed alternatief zijn voor een BV-constructie als u bang bent voor aansprakelijkheid. Let er daarbij op dat er twee varianten zijn: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De eerste dekt schade aan personen en spullen, bijvoorbeeld een klant die op bezoek komt en een kop koffie over zich heen krijgt. De tweede dekt beroepsfouten.

Meer weten over de regels voor webwinkels en e-commerce?