Home / Nieuws & Blogs / Webwinkel failliet, wat nu?

Webwinkel failliet, wat nu?

| 25 juni 2013

Afgelopen donderdag is officieel bekendgemaakt dat Salland Automatisering bv 18 juni failliet is verklaard. Op de website, www.salland.eu, stond al enige tijd vermeld dat de webwinkel faillissement ging aanvragen. Heeft u wat bij de webwinkel gekocht maar nog niets ontvangen? In deze blog wordt beschreven wat er gebeurt als een bedrijf failliet wordt verklaard en wat u kunt doen als u een product heeft besteld en betaald maar nog niet heeft ontvangen.

Als de rechter een bedrijf failliet verklaart, wordt het gehele vermogen van het bedrijf bevroren. Dit gebeurt om te voorkomen dat één schuldeiser alles krijgt en de rest niets. Dan wordt er een curator aangesteld. De curator stelt vast welke ‘lusten en lasten’ (activa en passiva) het failliete bedrijf heeft. Nadat hij dat heeft vastgesteld, kijkt hij of een doorstart mogelijk is of probeert hij de lusten zo goed mogelijk te verkopen. De opbrengst verdeeld hij conform de wettelijke rangorde over de verschillende schuldeisers.

Bent u consument en heeft u een product besteld en betaald bij de webwinkel dan kunt u ook terecht bij de curator. U komt dan op het lijstje van schuldeisers (lasten). Helaas zal de curator de schuld bijna nooit in zijn geheel voldoen. In 70% van de faillissementen wordt er zelfs helemaal niets uitbetaald.

Nadat de rechter het faillissement heeft uitgesproken (meestal op dinsdag) wordt de faillissementen (meestal op de donderdag erna) gepubliceerd op http://insolventies.rechtspraak.nl/. Daar kunt u ook vinden wie de curator is en hoe u hem of haar kunt bereiken. Het is goed om binnen twee tot vier weken nadat het bedrijf failliet is verklaard uw vorderingen te melden. Anders vist u in ieder geval achter het net.

Als u contact opneemt met de curator kunt u hem helaas niet dwingen de producten of de service of het onderhoud alsnog te leveren, ook niet als u al wel betaald heeft. De wet werkt namelijk zo dat als u iets koopt, u het eigendom pas krijgt als het product aan u wordt overgedragen. Zonder al te diep op de juridische details in te gaan betekent dit zoveel als dat het product in uw bezit moet zijn. Andersom werkt dat (helaas) niet zo. De curator kan u wel dwingen nog openstaande rekeningen te betalen.

Mocht u een eigen product, bijvoorbeeld een laptop, ter reparatie hebben aangeboden dan kunt u uw laptop wel terugeisen. De laptop was al uw eigendom, een faillissement verandert daar niets aan.