Home / Nieuws & Blogs / Webwinkels politieke partijen voldoen nog steeds niet aan wet

Webwinkels politieke partijen voldoen nog steeds niet aan wet

| 11 februari 2013

De webwinkels van politieke partijen voldoen nog steeds niet aan de wet- en regelgeving. Dit blijkt uit het onderzoek dat ICTRecht heeft uitgevoerd. Hierbij zijn de webwinkels van alle politieke partijen juridisch onder de loep genomen.

Het gaat hierbij om de PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, SP , VVD*, CDA, D66* en de Partij voor de Dieren.

Eenzelfde onderzoek is in 2007 ook al eens door ICTRecht uitgevoerd en ook toen bleken de webwinkels op juridisch gebied een rommeltje. Nu, zo ongeveer 6 jaar later is er helaas nog maar weinig veranderd. Er zijn zo veel onderdelen van de webshops juridisch onjuist, dat ik genoodzaakt ben mij te beperken tot een aantal punten.

Zo hebben alle partijen (behalve de Partij voor de Dieren en de VVD) een onbeveiligd bestelproces, terwijl dit verplicht is gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het ter hand stellen van de algemene voorwaarden aan de consument in het bestelproces gaat ook mis bij alle partijen. Op GroenLinks na stellen de webshops in het geheel geen algemene voorwaarden ter hand, ze zijn er simpelweg niet. Het niet of niet juist ter hand stellen van algemene voorwaarden maakt echter dat de consument ze kan vernietigen. Dit maakt de algemene voorwaarden waardeloos.

Het verstrekken van informatie over het retourneren van de producten (herroepingsrecht) op de website wordt ook door bijna geen enkele partij gedaan. Slechts de CDA is hierop een uitzondering. Die website geeft wel informatie over het herroepingsrecht, al is deze juridisch niet helemaal correct. Het niet of niet duidelijk vermelden van informatie over het herroepingsrecht geeft een voordeel aan de consument: de wettelijke termijn is daardoor niet 7 werkdagen, maar wordt opgerekt naar maar liefst 3 maanden.

Daarnaast biedt geen van de webshops een (gedeeltelijke) achteraf betaalmogelijkheid, hetgeen verplicht is bij het verkopen van producten. Bij de SGP, D66 en de ChristenUnie is dit punt niet duidelijk. Zij bieden namelijk geen enkele betaalmogelijkheid: als de consument het adres heeft ingevuld en op ‘verzenden’ klikt, is de bestelling al gedaan. Strikt genomen is er dus wellicht een achteraf betaalmogelijkheid, alleen weet niemand welke. Ook zij voldoen daardoor niet aan de wettelijke informatieplicht hieromtrent.

Het merendeel van de onderzochte webshops geeft ook geen totaaloverzicht. Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting heeft tot gevolg dat de consument niet gebonden is aan de overeenkomst.

Dan nog de veelbesproken cookies: slechts de helft van de partijen (GroenLinks, ChristenUnie en de SP) plaatst echt pas cookies nadat je toestemming hebt gegeven.

Er valt dus nog veel te veranderen. Een ieder moet aan de wet voldoen, dus óók de politieke partijen. Daarnaast moet de Tweede Kamer dit jaar beslissen over de nieuwe wetgeving omtrent online winkelen. Laat de politiek de eigen webshops dan ook eindelijk aanpakken.

* Van de webshop van de VVD en D66 is niet bekend of zij daadwerkelijk werkzaam zijn, daar deze webshops niet via de homepage van de politieke partijen te vinden zijn.