Home / Nieuws & Blogs / Wederom flinke boete voor aanbieders illegale kansspelen

Wederom flinke boete voor aanbieders illegale kansspelen

| 29 juli 2015

Nadat de de Kansspelautoriteit (KSA) in januari van dit jaar de online kansspelaanbieder Come On al een boete opgelegde van €180.000,-, zijn ditmaal de bedrijven Total E Soft Limited en XKL Limited beboet met €180.000,-. Het gaat om 14 websites waarmee de aanbieder van de kansspelen (XKL Limited) en de softwareleverancier (Total E Soft Limited) zich volgens de KSA (mede) op de Nederlandse markt hebben gericht. En dit laatste is nu eenmaal verboden op grond van de Wet op de kansspelen (Wok) indien de aanbieder daar geen vergunning voor heeft.

Nederlandse markt
De KSA kan handhavend optreden tegen aanbieders van kansspelen die zich richten op de Nederlandse markt. Maar wanneer is hier nu sprake van volgens de KSA? Sinds de KSA in 2012 in het leven is geroepen heeft zij ruim 20 bedrijven beboet. In vergelijkbare sanctiebesluiten van de KSA, zien we nagenoeg dezelfde criteria terugkomen waaruit de KSA concludeert dat er sprake is van gerichtheid op de Nederlandse markt.

Zo concludeerde de KSA in 2013 dat Globalstars (eerste online kansspelaanbieder die beboet werd) zich op de Nederlandse markt richtte uit het volgende:

  • De websites met een .nl extensie werden direct doorgelinkt naar myglobalgames.com;
  • De website voerde de Nederlandse taal;
  • Er kon met iDeal (alleen geschikt voor overboekingen in Nederland) betaald worden;
  • Contactinformatie en een contactformulier in de Nederlandse taal;
  • Globalstars maakte reclame middels social media (Twitter, Hyves en Youtube) wederom in het Nederlands.

In de zaak tegen de eerder aangehaalde Come On, stelt de KSA dat er sprake was van gerichtheid op de Nederlandse markt doordat:

  • Op de website waren teksten en gebruiksvoorwaarden te vinden in de Nederlandse taal;
  • Nederlandse vlag werd getoond;
  • Er kon met iDeal betaald worden;
  • De chatservice werd in het Nederlands aangeboden.

In het sanctiebesluit ten aanzien van Total E Soft Limited en XKL Limited komt de KSA met vergelijkbare criteria:

De gerichtheid op de Nederlandse markt mogen echter blijken uit het gebruik van de Nederlandse taal, het tonen van de Nederlandse vlag, het vermelden van Nederland op de de landenlijst van het registratieformulier en het niet noemen van Nederland op de lijst van uitgesloten landen.

Kortom, het hanteren van de Nederlandse taal op (delen van) de website in combinatie met het tonen van de Nederlandse vlag lijken de belangrijkste criteria voor de KSA om te concluderen dat een aanbieder zich richt op de Nederlandse markt.Is er dan ook nog de mogelijkheid om middels iDeal te betalen, dan lijkt er geen ontkomen aan.

Verwijtbaarheid
De KSA stelt in haar besluit dat zij Total E Soft Limited en XKL Limited herhaaldelijk heeft gewezen op het feit dat het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt verboden is. Zij hebben dus de kans gehad om de websites dusdanig aan te passen dat de gerichtheid op de Nederlandse markt werd weggenomen. Daarnaast stelt de KSA dat aanbieders een zelfstandige onderzoeksplicht hebben om na te gaan of zij geen toepasselijke (kansspel)wetgeving overtreden.

Dat Total E Soft Limited en XKL Limited op de hoogte waren van de overtreding en de websites hier niet (voldoende) op hebben aangepast, maakt dat de KSA verder ging met het onderzoek en uiteindelijk tot het sanctiebesluit is gekomen.

Daarnaast stelt de KSA dat Total E Soft Limited en XKL Limited de aanmerkelijke kans aanvaarde niet te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. De KSA verwijst naar hun algemene voorwaarden waarin wordt aangegeven:

Internet Gambling may be illegal in the jurisdiction in which you are located; if so, you are not authorised to use your payment card to complete the transaction. However any bets accepted from such jurisdictions will stand, win or lose.

Nieuwe kanspelwet
Momenteel is er een wetsvoorstel in behandeling welke het mogelijk maakt voor aanbieders van online kansspelen om een vergunning te bemachtigen. Een vergunning zal naar verwachting tussen de € 35.000,- en € 50.000,- bedragen en daarnaast dient de aanbieder aan een heel pakket van zorgplichten te voldoen.

Tot deze nieuwe wetgeving van kracht is, is het dus simpelweg niet toegestaan om kansspelen aan te bieden die zijn gericht op de Nederlandse markt. Het risico is een flinke boete die overigens nog veel hoger kan uitvallen dan €180.000,-. De KSA heeft namelijk de bevoegdheid om boetes op te leggen tot een bedrag van €810.000,-.