Home / Nieuws & Blogs / Wel vooraf aangevinkte vakjes en dure betaalnummers bij financiële diensten

Wel vooraf aangevinkte vakjes en dure betaalnummers bij financiële diensten

| 11 juni 2014

Sluit u online een verzekering af? Let er dan goed op dat u niet onbedoeld extra diensten aanschaft. Waar er met een verbod op href="https://webwinkelrecht.nl/elektronisch-contracteren/verandering-nieuwe-europese-richtlijn-consumentenrechten-geen-vooraf-aangevinkte-vakjes/" >vooraf aangevinkte vakjes een einde leek te komen aan het verkopen van extra’s, geldt dit niet voor financiële diensten. Heeft u vervolgens een vraag over de verzekering en wilt u deze telefonisch stellen? Dan kan het zijn dat u een duur 0900-nummer moet bellen. Het href="https://webwinkelrecht.nl/wetgeving/verandering-nieuwe-europese-richtlijn-consumentenrechten-telefonisch-contact/" >verbod op dure betaalnummers geldt ook niet voor financiële diensten.

Voor financiële dienstverleners geldt een afwijkend regime ten opzichte van de ‘gewone’ online retailers. In de nieuwe wet is een apart artikel opgenomen voor deze dienstverleners. Opvallend daarin is dat het verbod op vooraf aangevinkte vakjes en het verbod op dure betaalnummers voor telefonisch contact met klanten niet van toepassing wordt verklaard.

Waarom is hier voor gekozen? In de richtlijn staat:

De bestaande wetgeving van de Unie, onder meer op het gebied van financiële diensten voor consumenten, pakketreizen en timesharing, omvat talrijke regels inzake consumentenbescherming. Daarom mag deze richtlijn niet van toepassing zijn op overeenkomsten op deze gebieden. Wat financiële diensten betreft, moeten de lidstaten ertoe worden aangemoedigd inspiratie te putten uit de bestaande wetgeving van de Unie op dit gebied, wanneer zij wetgeving vaststellen op terreinen die op het niveau van de Unie niet zijn gereguleerd, zodat gelijke marktvoorwaarden voor alle consumenten en alle overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten gegarandeerd is.

Met andere woorden, omdat er al genoeg wetgeving op dit gebied is, is het niet noodzakelijk dat in de nieuwe consumentwet extra bepalingen aan financiële dienstverleners opgelegd worden.

Wil dit dan zeggen dat u als verzekeraars ongevraagd allerlei extra diensten aan uw klanten kan verkopen? Niet direct. In een href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0065" >Europese richtlijn uit 2002 betreffende financiële diensten op afstand is het volgende te lezen:

De consument moet tegen ongevraagde verstrekking van diensten worden beschermd; hij moet bij ongevraagde verstrekking van diensten van alle verplichtingen zijn ontheven, waarbij het feit dat de consument niet reageert, niet kan worden uitgelegd als zou hij met de verstrekking instemmen.

Indien een vooraf aangevinkt vakje de consument in de richting duwt om naast een autoverzekering ook een uitgebreide inzittendenverzekering af te sluiten, is het de vraag of dit dan geen ongevraagde verstrekking is.

Voor het betaalde telefoonnummer is een andere uitweg. Mocht uw verzekeraar alleen te bereiken zijn via een 0900-nummer a € 0,45 per minuut, dan heeft u als consument het recht om ook op een andere manier met uw verzekeraar te communiceren. Een bepaling die het de verzekeraar belet om vervolgens ook € 0,45 per e-mail te vragen heb ik niet kunnen vinden. Of dit in de praktijk voor zal komen? Ik denk het niet.