Home / Nieuws & Blogs / Wet Van Dam nog niet in uw algemene voorwaarden?

Wet Van Dam nog niet in uw algemene voorwaarden?

| 8 oktober 2014

De Wet Van Dam is al een ruime tijd geleden inwerking getreden. Toch zien we nog regelmatig algemene voorwaarden voorbijkomen waarin deze wet nog niet is verwerkt. Nog erger is dat de handelswijze van sommige bedrijven niet voldoen aan de Wet Van Dam. In de meeste gevallen zijn de algemene voorwaarden sinds het opstellen daarvan niet herzien. Of is het hostingbedrijf simpelweg niet op de hoogte van de wet. Bent u al wel op de hoogte? En hanteert u de juiste algemene voorwaarden?

Op grond van de Wet Van Dam mogen contracten met consumenten niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd. De wet geldt voor alle contracten die met consumenten worden gesloten. Dus ook voor hosting van websites en voor registratie van domeinnamen. Natuurlijk moet de klant wel een consument zijn. Een consument is een particuliere persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluit. Bedrijven vallen hier niet onder en zijn dus gebonden aan de gewone regels uit de algemene voorwaarden van de hostingprovider. Wie aan consumenten én bedrijven levert, moet dus twee regels hebben: één conform de Wet Van Dam voor consumenten, en een naar eigen keus voor bedrijven.

Opzegtermijn
Een hostingbedrijf moet op twee punten rekening houden met de Wet Van Dam:

  • Na de eerste stilzwijgende verlenging moet de consument op elk moment kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. En een maand wil hier zeggen de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand. Zegt de consument op op 15 januari, dan heeft dat effect op 15 februari. Niet op 1 maart, wat een kalendermaand na 15 januari is.
  • De consument mag onder de Wet Van Dam te allen tijde opzeggen via hetzelfde kanaal als waarlangs hij het hostingcontract is aangegaan. Als men dus telefonisch of via een website een abonnement afsloot, moet men dit ook langs die weg kunnen aangaan. Een bedrijf mag niet eisen dat men schriftelijk opzegt, en weigeren de opzegging te accepteren als men toch de telefoon of de website gebruikt.

Wordt dit niet correct in de algemene voorwaarden gezet, dan geldt er geen opzegtermijn. De consument mag dan op elk moment opzeggen en is een dag later van het contract af. Ook kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete opleggen. Al eerder zijn er bedrijven op de vingers getikt voor het hanteren van onjuiste voorwaarden.

Actief aangeboden
U kunt uw klanten bij afloop van de eerste contractstermijn een nieuw contract aanbieden. Als dat nieuwe contract actief door de klant wordt aanvaard, is een termijn van een jaar toegestaan. De klant moet dus zelf vóóor de ingangsdatum melden het nieuwe contract te willen, bijvoorbeeld door te reageren per mail of telefoon of een vinkje te zetten op uw website. Uit het betalen van een factuur mag u niet afleiden dat de klant actief aanvaard heeft.

Algemene voorwaarden wijzigen
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan is het verstandig om uw algemene voorwaarden te controleren op de eerder genoemde wijzigingen. Voldoen deze aan de Wet Van Dam? Daarnaast is het goed om uw handelswijze aan te passen. Bijvoorbeeld door de klant actief een nieuwe overeenkomst aan te bieden aan het einde van de eerste contractstermijn.

U kunt uw algemene voorwaarden wijzigen zoals u dit normaal ook zou doen. Als het goed is, staat de methode beschreven in uw voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan zult u de wijzigingen in ieder geval kenbaar moeten maken op uw website en bestaande klanten op de hoogte stellen van de wijziging via de e-mail. Hoe dan ook, u moet er voor zorgen dat het bericht uw klanten zal bereiken.

Omdat het gaat om een aanpassing van uw voorwaarden op grond van de wet ten gunste van de consument, en omdat u de “wezenlijke prestatie” niet verandert, hoeft u de consument geen mogelijkheid te bieden om het contract op te zeggen. Indien u, nu u toch bezig bent, ook andere aanpassingen doorvoert, zult u een regel in uw voorwaarden moeten hebben opgenomen op grond waarvan u mag wijzigen. Let wel op: de consument moet de mogelijkheid krijgen om het contract op te zeggen wanneer de aanpassingen nadelig zijn voor hem.