Home / Nieuws & Blogs / Wettelijke garantie, wat is dat?

Wettelijke garantie, wat is dat?

| 16 augustus 2017

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wat zeg je? En wat moet je ermee in jouw webshop?

Als een verkoper spreekt over wettelijke garantie, wordt conformiteit bedoeld. De Nederlandse wet zegt over conformiteit dat dat betekent dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Hoe weet je nou of de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt? En dus of het product voldoet aan wat de consument er in redelijkheid van mag verwachten?

De verwachting bij een besteld product

De afgeleverde zaak, het product, moet alle eigenschappen bezitten die de consument mocht verwachten. Dat wil niet zeggen dat elk product de gehele levensduur perfect moet werken, want het is niet altijd redelijk om te verwachten dat een product perfect werkt. Een verwachting kan door de consument worden gebaseerd op dingen die de verkoper heeft gezegd, op het soort product en waar het product voor gebruikt wordt.

Als de verkoper aan de consument heeft verteld dat een bepaald product een speciale functie heeft of ergens speciaal voor bestemd is, dan mag de consument die speciale functie of bestemming van het product verwachten. Een voorbeeld: je laat aan de consument zien of vertelt dat de SmartTV perfect beeld heeft, helemaal als je de app van Netflix gebruikt. De consument mag er dan vanuit gaan dat op de SmartTV een app wordt aangeboden waarmee films en series kunnen worden bekeken. De verwachting ziet trouwens ook op het (eventueel vermelde) aantal, de maat of het gewicht van het product.

De garantietermijn

De Europese wetgever stelt dat verkopers in Europese landen minimaal 2 jaar garantie moeten bieden op geleverde producten. De nationale regels mogen hiervan afwijken, maar alleen als de rechten van de consument daarmee worden vergroot. In Nederland is de norm open gelaten, door te verwijzen naar ‘de verwachte levensduur’. Met de verwachte levensduur moet per product worden beoordeeld hoe lang de garantietermijn is.

Wie bepaalt dan de termijn voor wettelijke garantie? Uiteindelijk de rechter, maar het zal niet snel voorkomen dat de rechter hierover bij jouw product zal beslissen. De waarde van het product weegt voor consumenten vaak niet op tegen de kosten en moeite van het starten van een juridische procedure. Je zult er daarom samen met je consument uit moeten komen, iedere keer als die zich op zijn wettelijke garantie beroept. Je kunt niet van te voren op je website al aangeven dat de klant van al jouw producten mag verwachten dat deze een levensduur van maximaal 1 jaar hebben. De consument kan namelijk, door meerdere omstandigheden, redelijkerwijs iets heel anders verwachten.

Jij als verkoper kunt de verwachting van de consument niet vastzetten op een bepaalde termijn, al helemaal niet voor alle aangeboden producten in het algemeen. Je kunt de consument alleen enige zekerheid bieden door een indicatie te geven. Je kunt aangeven wat je minimaal van een bepaald product verwacht, omdat je daarmee de wettelijke garantie niet beperkt.

De levensduur van een product

Dat blijft toch nog steeds vaag? Dat klopt. De Nederlandse wet houdt de wettelijke garantie vaag. Alle omstandigheden wegen telkens mee bij het bepalen van de duur van de wettelijke garantie. De verwachte levensduur van een product kan bij de ene verkoper 5 jaar zijn, terwijl dit bij de andere verkoper maar 2 jaar is.

Dit komt dan door de verwachting die de verkoper daarover heeft geschept. Heeft de verkoper het product bijvoorbeeld heel goedkoop aangeboden? Dan verwacht de consument geen topkwaliteit. Heeft de verkoper gezegd dat het product als beste getest is? Dan verwacht de consument dat het product een behoorlijke periode mee zal gaan, waarschijnlijk langer dan gelijksoortige producten. Of als de fabrikant heeft laten weten hoe lang een product zou moeten meegaan, zoals bij het lekken van de verwachte levensduur van Apple producten, dan moet je daar als verkoper ook rekening mee houden bij de garantie.

Productinformatie essentieel bij verwachting levensduur

De wettelijke garantie is dus vaag en de lengte ervan is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Je wilt je consument natuurlijk het liefst zo goed en zo duidelijk mogelijk informeren. Zorg er daarom voor dat je zo veel mogelijk informatie over en eigenschappen van een product op je website vermeldt.

Een omstandigheid die mee kan spelen is de aard van het product. Zijn het tweedehands producten? Dan betekent dit dat de consument hiervan niet net zulke hoge verwachtingen van mag hebben als van nieuwe producten. Heb je de consument echter niet verteld dat het om een tweedehands product gaat? Dan mag de consument verwachten dat het een nieuw product was en dat de levensduur daarom langer is dan bij tweedehands producten.

Feitjes over garantie

  • Garantie is niet hetzelfde als retourneren. Om gebruik te maken van de garantie, kan het voor de klant wel noodzakelijk zijn om het product naar de leverancier of fabrikant te retourneren, in de letterlijke zin van het woord, namelijk: terugsturen. Retourneren wordt in de online wereld verder vooral gebruikt voor de procedure van het herroepingsrecht.
  • Wettelijke garantie is niet hetzelfde als fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een commerciële garantie die door de fabrikant kan worden gegeven als extra’tje. Omdat het een extra’tje is, dat niets vervangt en geen enkele afbreuk doet aan de wettelijke garantie, mag de fabrikant hier voorwaarden aan stellen. Hij moet de inhoud van deze garantie zelfs goed omschrijven, waarbij geldt dat aan deze garantie wel een termijn moet worden gehangen.
  • Wettelijke garantie is niet hetzelfde als verkopersgarantie, verkopersgarantie is niet hetzelfde als fabrieksgarantie. Een verkoper kan naast de garantie die de fabriek biedt en naast de wettelijke garantie ook zelf een garantie aanbieden. Ook deze garantie kan en mag geen afbreuk doen aan de wettelijke garantie, maar omdat het een extra’tje is, moeten de voorwaarden die aan deze garantie worden verbonden wel duidelijk zijn voor de klant. Ook hier moet dus wel een termijn voor worden vermeld.
  • Wettelijke garantie in Nederland is niet hetzelfde als wettelijke garantie in andere Europese landen. In Nederland wordt de duur van de wettelijke garantie per product bepaald, voor een wasmachine zou dit bijvoorbeeld prima 5 jaar kunnen zijn. In België geldt echter voor elk product, dus ook voor diezelfde wasmachine, een wettelijke garantie van 2 jaar. De wettelijke garantie kan na die termijn niet meer worden ingeroepen, tenzij er in de tussentijd reparatie of vervanging heeft plaatsgevonden waardoor de termijn is verlengd.

 

Zeker weten dat je voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat je je moet identificeren, dat jouw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat je in een privacyverklaring moet toelichten wat je doet met persoonlijke informatie.

> Meer informatie en aanvragen van webshop scan