Home / Nieuws & Blogs / Wetsvoorstel strafbaarstelling acquisitiefraude naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel strafbaarstelling acquisitiefraude naar Tweede Kamer

| 14 maart 2014

Dagelijks worden ondernemers, stichtingen en overheden het slachtoffer van acquisitiefraude. Bedrijven krijgen spookfacturen toegezonden, worden misleidende verhalen gepresenteerd over vermeldingen in bedrijfsgidsen of krijgen aanbiedingen voor ICT-dienstverlening die bepaald niet zijn wat de ondernemer mocht verwachten. Om aan deze praktijken een einde te maken, hebben Tweedekamerleden Gesthuizen en Van Oosten een wetsvoorstel ingediend dat a) acquisitiefraude strafbaar stelt en b) een dergelijke actie een misleidende handelspraktijk noemt.

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel maakt duidelijk dat voorlichting en waarschuwing ("waarbij nieuwe media als Twitter en Facebook worden ingezet") niet meer genoeg is. Als er toch iemand in trapt, zijn er te weinig juridische middelen om hier wat tegen te doen.

Het wetsvoorstel doet twee voorstellen:

  1. Strafbaarstelling als misdrijf(!) van "enige bedrieglijke handeling [plegen] tot misleiding teneinde een ander die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie te bewegen tot het doen van een betaling", waarmee het OM kan optreden tegen dergelijke praktijken.
  2. Het aanmerken als oneerlijke handelspraktijk van dergelijke handelingen. Daarmee kan de getroffen ondernemer de frauduleuze overeenkomst ongedaan maken (in ieder geval als de wetswijziging consumentenrechten per juni er is), maar belangrijker: kan het slachtoffer een rectificatie laten publiceren door de fraudeur.

Een goede stap, wat mij betreft. Het is een ergernis uit de dagelijkse praktijk van veel ondernemers, en de zaken die ik zie voelen zó evident dat ik er nooit bij heb gekund daarom dit legaal zou zijn.

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer worden besproken en goedgekeurd, waarna ook de Eerste Kamer er mee moet instemmen. Wanneer het van kracht wordt, is nu dus nog niet te zeggen.