Home / Nieuws & Blogs / Zelf een bordspel ontwikkelen: idee en spelconcept beschermen?

Zelf een bordspel ontwikkelen: idee en spelconcept beschermen?

| 26 oktober 2020

Dat (online) computergames tegenwoordig populair zijn is ondertussen bekend, maar ook ouderwetse offline bordspellen winnen de laatste jaren weer aan populariteit, ook onder de jongeren. Doordat bordspellen weer populairder worden, merken we dat spelmakers nieuwe ideeën ontwikkelen en met daaruit voortkomende juridische vragen bij ons terechtkomen voor advies. In dit blog gaan we nader in op de bescherming en geheimhouding van een bordspelconcept.

Rechten op een idee

Als u een bordspel wilt ontwikkelen en een goed idee heeft, heeft u waarschijnlijk verschillende vragen, waarvan de eerste mogelijk is: “Hoe kan ik mijn idee beschermen?”. Een vraag die relatief vaak gesteld wordt aan ons door bedenkers en ontwikkelaars, van zowel bordspellen als andere creatieve projecten, is hoe zij hun ideeën en plannen kunnen beschermen. Vaak wordt aangegeven dat de rechten op de ideeën niet bij een andere partij mogen komen te liggen.

Allereerst is het daarom goed om aan te geven dat ideeën in principe geen wettelijke bescherming genieten. Op ideeën berusten geen (intellectuele eigendoms-)rechten. De verwarring hierover ontstaat bij partijen vaak doordat zij in eerste instantie aan auteursrechten denken, die automatisch ontstaan bij de creatie van creatieve werken. Wanneer je een creatief werk maakt, zoals een kunstwerk maar bijvoorbeeld ook een fysiek model-exemplaar van een bordspel, wordt dit werk automatisch wettelijk beschermd door het auteursrecht. Dit recht hoeft door een maker niet geregistreerd te worden om het te verkrijgen. Het komt de maker van een werk automatisch toe. Door het auteursrecht mogen anderen het werk niet zomaar kopiëren, openbaar maken of exploiteren.

Het auteursrecht en de automatische wettelijke bescherming die dit meebrengt geldt alleen voor creatieve werken die daadwerkelijk gecreëerd zijn, en niet voor ideeën die nog slechts in het hoofd van de toekomstige maker zitten. Om een auteursrecht te verkrijgen voor (delen van) een bordspel kunt u dus bijvoorbeeld de spelhandleiding schrijven en het prototype ontwikkelen. Op deze onderdelen ontstaat dan een auteursrecht. Het bordspelconcept (het achterliggende idee) kan dan echter nog wel gebruikt worden door iemand anders. Het is daarom ook van belang uw concept en ideeën goed contractueel te beschermen.

Contractuele bescherming

Indien u in gesprek gaat met een andere partij die u mogelijk wilt inschakelen in het proces, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling of exploitatie van uw bordspel, is het van belang dat u goede afspraken maakt over vertrouwelijke informatie (zoals uw bordspelconcept) die u met deze partij deelt. Het is verstandig om dit al voorafgaand aan een samenwerking te doen, omdat ook in oriënterende gesprekken vertrouwelijke informatie gedeeld kan worden. In een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA) kunt u al geheimhoudingsverplichtingen opleggen aan de wederpartij waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd dat de andere partij de door u verstrekte informatie slechts mag gebruiken om bijvoorbeeld een offerte op te stellen en te bepalen of de verdere samenwerking doorgezet zal worden.

Indien u naar aanleiding van een oriënterend gesprek besluit dat u met een partij verder gaat, kunt u in een uitgebreidere overeenkomst, waarin ook andere afspraken over de samenwerking en dienstverlening worden vastgelegd, afspraken maken over geheimhouding en wat de andere partij precies wel en niet mag (bijvoorbeeld alleen ontwikkeling en/of exploitatie).

Registreren idee of bordspelconcept

Om discussies te voorkomen (bijvoorbeeld wanneer een wederpartij zegt dat zij het idee al hadden bedacht voordat u het gedeeld had met hen) kunt u het idee of bordspelconcept aanvullend ook laten registreren. Dit kan bij een depot of bij een notaris, en is met name van belang voor de bewijslast indien u een keer een dergelijk juridisch geschil krijgt en u wilt aantonen dat u dit idee al eerder had dan uw wederpartij. Deze registratie is dus niet verplicht.

Het is voor de bescherming van uw idee of bordspelconcept dus vooral van belang om goede afspraken te maken met partijen waarmee u uw ideeën en plannen deelt. Ook kunt u prototypes maken om hierover auteursrechten te verkrijgen. In overeenkomsten met de wederpartij kunt u geheimhoudingsverplichtingen opleggen en afspreken wat de wederpartij precies wel en niet mag met uw bordspelconcept. ICTRecht kan u indien u dit wenst helpen bij het opstellen van een geschikte overeenkomst of eventuele door uw wederpartij aangeleverde documenten controleren op risico’s en zo nodig, aanpassen en uitonderhandelen.