Home / Nieuws & Blogs / Zijn wij aansprakelijk voor ingezonden foto’s?

Zijn wij aansprakelijk voor ingezonden foto’s?

| 7 juli 2011

Een lezer vroeg me:

Ik ben redactielid van een verenigingsblad en -website voor amateurschilders. Leden mogen foto’s van hun werk inzenden, en die plaatsen we dan in het blad en op de site. De regels stellen dat men eigen werk moet inzenden. Vaak is ons echter meteen duidelijk dat hier sprake is van naschilderen van bekende werken, soms van oude meesters maar vaak ook van recente schilders. Mogen we dan nog tot publicatie overgaan, of worden wij aansprakelijk voor deze publicatie?

De redactie (of eigenlijk de uitgever) van een tijdschrift is aansprakelijk voor alle foto’s die zij publiceert. Als zij niet bij de bron controleert of foto’s legaal zijn, neemt ze dus een risico. Ze kan daarbij niet volstaan met een regel dat men eigen werk moet inzenden en erop vertrouwen dat de inzenders deze regel zullen naleven.

Voor de website kan dit iets anders liggen, mits de website een echt open podium biedt waar de redactie zich niet mee bemoeit. In dat geval kan de redactie wellicht aanspraak maken op de status van ‘doorgeefluik’ in de zin van de wet (art. 6:196c BW). Zij is dan slechts verplicht om bij evident juiste klachten over auteursrechten de foto’s te verwijderen. Maar zij mag dan geen enkele controle vooraf uitvoeren, en eigenlijk zich ook niet bemoeien met of een foto wel in de goede rubriek is geplaatst. (Zie de 123video- en Galeries-zaken).

Overigens mogen de leden voor hun eigen oefening en studie schilderijen naschilderen van recente schilders, omdat ook dit onder de thuiskopie-regeling valt. Maar dat je iets na mag schilderen, betekent nog niet dat je foto’s daarvan mag publiceren.

Arnoud


Meer weten over internetrecht? Koop mijn boek De Wet op Internet!