Home / Nieuws & Blogs / Zorgsites, deel 3: welke eisen stelt de consumentenwet aan een medische site?

Zorgsites, deel 3: welke eisen stelt de consumentenwet aan een medische site?

| 26 september 2017

Meerderheid zorgsites onbeveiligd: privacy-autoriteit dreigt met boetes, zo luidt het artikel van de NOS. Onlangs bleek al uit een onderzoek van de Consumentenbond dat medische websites de wet overtreden. Wil je weten of jij een medische website hebt en aan welke eisen je dan moet voldoen? In deze blogserie vind je antwoord op deze vragen:

Dit is deel drie van deze blogserie. In deze blog vind je de eisen waaraan je moet voldoen als je producten en/of diensten op je medische website aanbiedt en verkoopt. Voor meer informatie over elk onderwerp kun je op de bijbehorende link klikken.

Elke (medische) website moet in ieder geval aan de volgende informatieplichten voldoen:

 • Bedrijfsgegevens
  Als je een website aanbiedt, ben je verplicht om duidelijk aan te geven wie je bent. Vermeld daarom op een makkelijk vindbare plek (zoals in de footer, of onder een kopje ‘Contact’) je bedrijfsnaam (inclusief ondernemingsvorm), vestigingsadres, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), en het KvK- en btw-nummer.
 • Privacy- en cookieverklaring
  Hierin staat welke (medische) persoonsgegevens er worden verzameld en voor welke doeleinden. Bovendien moet worden beschreven welke rechten iemand heeft ten aanzien van zijn gegevens (recht op inzage, correctie en verwijdering) en hoe hij deze kan uitoefenen, welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen, en welke cookies er worden geplaatst en wat deze cookies doen.
 • Algemene voorwaarden
  Kan er via de website een overeenkomst worden gesloten? Bied dan je algemene voorwaarden aan. Je moet ze voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aanbieden. De voorwaarden moeten opgeslagen en/of afgedrukt kunnen worden. Een printfunctie uit de browser volstaat niet. Implementeer daarom een print- of downloadknop.

Informatieplichten en juridische documenten

Als je producten of diensten (mede) aan consumenten verkoopt, moet je aan verschillende informatieplichten uit de consumentenwetgeving voldoen. Hierop geldt een uitzondering als er via de website bepaalde gezondheidsdiensten worden verleend. Dit is het geval wanneer een hulpverlener (bijvoorbeeld een arts of apotheker) in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst een dienst verleent via de website. Denk aan het aanvragen van een herhaalrecept of het maken van een afspraak met de behandelend arts.

Kortgezegd: op de geneeskundige behandelingsovereenkomst die via de medische website wordt gesloten of voortgezet, zijn onderstaande informatieplichten niet van toepassing. De reden hiervoor is dat er een eigen, strenger regime (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) geldt.

Wanneer je niet onder bovengenoemde uitzondering valt, of meer diensten verleent dan in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, vermeld dan de volgende onderwerpen op een makkelijk vindbare plaats:

 • Vermelding van prijzen
  Prijzen moeten inclusief btw worden weergegeven. Ook eventuele extra kosten moeten duidelijk worden vermeld.
 • Productinformatie
  Vermeld bij het product of de dienst de belangrijkste kenmerken en zorg ervoor dat er geen misleidende informatie wordt vermeld. Medische claims zijn in principe verboden. Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als deze vermeld staan in de Codex Alimentarius.
 • Klachtenprocedure
  Geef duidelijk aan op welke manier de consument een klacht kan indienen en binnen welke termijn hij een antwoord kan verwachten. Verder moet een verwijzing naar het Europese ODR-platform worden opgenomen (https://ec.europa.eu/consumers/odr).
 • Garantie
  De consument heeft altijd recht op de wettelijke garantie. Dit houdt in dat een product datgene moet doen wat de consument er in redelijkheid van mag verwachten. Hier zit geen specifieke termijn aan gekoppeld. Het ene product gaat immers langer mee dan het andere.
 • Herroepingsrecht
  Informeer de consument volledig over zijn recht op ontbinding van de overeenkomst. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Benoem duidelijk welke termijnen hier gelden (voor het herroepen, het terugsturen en de terugbetaling), aan welke voorwaarden de consument moet voldoen en of er eventueel sprake is van uitzonderingen op het herroepingsrecht. Bied ook het Europese modelformulier voor herroeping aan. Informeer je niet juist of onvolledig? Dan wordt de herroepingstermijn verlengd met 12 maanden.
 • Bestelproces, bezorging en betaling
  Geef uitleg over de werking van het bestelproces, de totstandkoming van de overeenkomst en de betaalmethodes. Als er kosten zijn verbonden aan de betaling moeten deze ook worden vermeld. Let erop dat er bij de verkoop van producten een achteraf betaalmogelijkheid moet worden aangeboden in het bestelproces. Ook moet uit de laatste handeling om te bestellen (de bestelknop) duidelijk blijken dat de consument een betaalverplichting aangaat. Zet daarom op de laatste knop ‘Afrekenen’ of ‘Betalen’. Vermeld verder informatie over de bezorging (zoals de levertermijn en eventueel welke vervoerder de producten bezorgt).

Nieuwsbrieven

Gebruik je nieuwsbrieven voor contact met jouw klant of bezoeker? De hoofdregel is dat je (opt-in) toestemming moet vragen voor het versturen van een nieuwsbrief. Denk aan het actief aanvinken van een checkbox. Een opt-out is toegestaan, mits de nieuwsbrief gaat over ‘soortgelijke producten of diensten’ die een klant eerder heeft afgenomen. Een opt-out is bijvoorbeeld dat het betreffende vakje vooraf is aangevinkt. De consument kan dat vakje dan zelf uitvinken als hij de nieuwsbrief niet wil ontvangen. Bovendien moet in elke nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid worden opgenomen.

Jouw medische website juridisch laten toetsen?

Wil je weten of jouw medische website voldoet aan de wettelijke eisen? Vraag een juridische websitescan aan. Heeft u juridische documenten nodig voor uw website? Maak dan gebruik van onze generatoren op JuriDox of neem contact met ons op.