Ardine Siepman

Juridisch adviseur

Ardine Siepman is juridisch adviseur bij ICTRecht Detachering. In deze functie houdt zij zich met name bezig met privacyvraagstukken.

Aan de Universiteit Utrecht heeft zij de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd en daarna heeft Ardine de master ICT, Internetrecht en Intellectueel Eigendom aan de Vrije Universiteit afgerond. Tijdens haar studie heeft ze in het bestuur van het LSR (het landelijk studentenrechtsbureau) gezeten en heeft ze verschillende stages gelopen bij onder andere een advocatenkantoor en een octrooi- en merkenbureau. Het accent van deze stages lag op privacy, merken- en auteursrechtelijke vraagstukken.

Contact
Ardine Siepman

Over ICTRecht Detachering

ICTRecht Detachering biedt inhouse ondersteuning om tijdelijk - of voor een langere periode - organisaties te versterken op het gebied van ICT, privacy en recht. ICTRecht Detachering vult organisaties aan met deskundige juristen die praktisch advies geven. Zo heeft u altijd de juiste kennis bínnen uw organisatie.

Leer ons kennen

Advies goud@2x