Nino Herder

Legal Counsel

Nino Herder werkt als Legal Counsel bij ICTRecht. In deze functie houdt hij zich met name bezig met privacyvraagstukken. 

Nino heeft zijn bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft Nino de master Informatierecht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft Nino stage gelopen bij verschillende advocatenkantoren en een uitgeverij en heeft hij geassisteerd bij onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij werkzaam geweest als werkstudent op een IE afdeling.

Contact
Nino Herder

Gespecialiseerd in

Over ICTRecht Detachering

ICTRecht Detachering biedt inhouse ondersteuning om tijdelijk - of voor een langere periode - organisaties te versterken op het gebied van ICT, privacy en recht. ICTRecht Detachering vult organisaties aan met deskundige juristen die praktisch advies geven. Zo heeft u altijd de juiste kennis bínnen uw organisatie.

Leer ons kennen

FG_05.2