Home / Nieuws & Blogs / ACM: toezichthouder geoblocking

ACM: toezichthouder geoblocking

| 26 februari 2019

Sinds begin december 2018 is de Geoblocking Verordening van kracht gegaan. Het doel van de verordening is dat verkopers klanten niet discrimineren op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Maken Nederlandse bedrijven zich toch schuldig aan discriminatie, dan riskeren zij een boete van maar liefst € 900.000. Per eind vorige week is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangesteld als toezichthouder op het gebied van geoblocking.

Handhaving door ACM

In elke Europese lidstaat heeft een toezichthouder de bevoegdheid om bedrijven op de vingers te tikken wanneer de regels uit de Geoblocking Verordening niet worden nageleefd. In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt nu dus belast met deze taak. De ACM zal optreden tegen in Nederland gevestigde bedrijven die zich niet houden aan de geoblocking regels. Een boete van € 900.000 of (indien dat meer is) 1% van de jaaromzet kan dan opgelegd worden.

Geoblocking regels: hoe zat het ook alweer?

In een van onze eerdere blogs hebben wij de geoblocking regels al uitgelegd. Maar in het kort komt het op het volgende neer:

  • Shop like a local: een buitenlandse klant moet tegen dezelfde betaal- en leveringsvoorwaarden kunnen shoppen als een niet-buitenlandse klant.
  • Doorverwijzen van klanten: webshops mogen bezoekers niet automatisch doorsturen naar een andere versie van de website op basis van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Dat mag alleen nadat toestemming is verkregen van de bezoeker.
  • Verschillende prijzen en voorwaarden: webshops hebben de vrijheid om verschillende prijzen en voorwaarden te hanteren op websites in meerdere landen en op uiteenlopende verkoopkanalen. Zo mag eenzelfde product op de Nederlandse versie van de website goedkoper of duurder worden aangeboden dan op de Duitse website.
  • Geen discriminatie betaalmethodes: aan lokale en buitenlandse klanten moeten dezelfde betaalmethodes worden aangeboden.
  • Levering naar het buitenland: webshops zijn niet verplicht om in het buitenland te leveren wanneer aan alle klanten slechts bezorging in Nederland wordt aangeboden.

Voorkom een boete van de ACM

Wilt u weten of uw website zo is ingericht dat de geoblocking regels correct worden nageleefd? Wij kunnen dat voor u controleren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 020 663 1941 of e-mail: info@ictrecht.nl.