Home / Nieuws & Blogs / AI in de langdurige zorg

AI in de langdurige zorg

| 13 maart 2024

In de langdurige zorg groeit de rol van AI als veelbelovend middel om de zorg te verbeteren. De digitale transformatie en inzet van slimme technologie (zoals AI) moet dé oplossing worden voor de grote problemen waarmee onder andere de ouderen- en gehandicaptenorganisaties mee te maken hebben. En zou daarmee het de ambitie van het IZA gehaald worden? Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Wat komt er kijken bij de ontwikkeling en implementatie van AI toepassingen in de zorgsector? Een onderwerp dat ons mateloos boeit. Het moet snel maar ook veilig en van voldoende kwaliteit. De zorgaanbieder en zijn patiënten moeten op de digitale zorg kunnen vertrouwen. Hiervoor is kennis, menskracht en tech nodig.

Om kwaliteit en veiligheid van digitale zorg te waarborgen, moeten organisaties stappen zetten. Niet alleen door het in huis halen van dure implementatiepartners, maar door ingekochte kennis tegelijk te borgen binnen de eigen organisatie middels opleiding en tech. Op die manier wordt er duurzaam geïnvesteerd en wordt de zorg weer minder afhankelijk van externe kennis en menskracht.

In deze blog delen wij enkele tips om een vliegende start te maken op de weg naar compliance.

AI is here to stay

Zorgaanbieders hebben nog geen dwingende verplichting om AI-toepassingen te implementeren, maar ethisch gezien wordt het onderzoeken ervan steeds belangrijker. Wel moeten zorgaanbieders kunnen garanderen dat – wanneer zij AI-toepassingen – inzetten deze veilig voor gebruik zijn.

AI is here to stay en partijen in de zorgsector moeten actief aan de slag met het omarmen van AI-toepassingen. Er wordt al veel geëxperimenteerd en getest in de zorg, maar hoe zorg je er nu voor dat die succesvolle AI-pilot daadwerkelijk wordt opgeschaald naar een inkoop en organisatie breed gebruik? Hier liggen kansen en uitdagingen voor zowel de zorgorganisatie als leverancier van de AI-toepassing.

Inventariseer

Een start voor beide partijen is een inventarisatie. De ICT-dienstverlener kwalificeert zijn ontwikkelde software volgens de geldende regelgeving zoals de Medical Device Regulation (MDR) en de AI Act.

Zorgaanbieders kunnen een vergelijkbare inventarisatie uitvoeren op de software die gebruikt wordt. Breng een kaart welke AI-toepassingen op de verschillende afdelingen worden ingezet. Én kwalificeer de software!

AI Quick Scan

Om te beoordelen of de software onder de MDR valt, kunnen de stappen in ons stappenplan gevolg worden. Voor de AI Act hebben wij een quick scan ontwikkeld die helpt bij het beantwoorden van de volgende vragen:

1. Is de AI Act van toepassing op de software?

2. Welke rol heb je volgens de AI Act?

Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in de toepasbaarheid van de AI Act en de rol die je speelt volgens deze regelgeving. Dit helpt om helderheid te krijgen over de verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het gebruik van AI-systemen in de zorg. Het is een eerste stap in het zorgvuldig en ethisch inzetten van AI, wat uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goede komt.

De juridische kwalificatie van de toepassing is van belang omdat de meeste verplichtingen vanuit de AI Act en MDR zijn voor de degene die de toepassing ontwikkelt en op de markt brengt. Ook zijn er veel verplichtingen voor zorgaanbieders die software inkopen en inzetten voor het leveren van zorg.

Aanbevelingen voor een succesvolle implementatie

Na de inventarisatie moet je echt aan de slag. Het creëren van draagvlak binnen de organisatie is belangrijk. Net zoals het borgen van kennis. Een succesvolle implementatie gaat verder dan de technologie. Het Whitepaper van brancheorganisatie ActiZ en kenniscentrum Vilans bevat 10 aanbevelingen voor partijen in de ouderenzorg die AI-toepassingen gaan inzetten of ontwikkelen. De aanbevelingen variëren van het starten met een duidelijke visie en strategie tot het tijdig inspelen op wet- en regelgeving en het benadrukken van samenwerking. Iets waar wij ons als ICTRecht bij aansluiten.

Is de weg naar compliance nog complex en weinig concreet? Dan kan een goede stap zijn opleiden. Door bijvoorbeeld de CAICO te volgen of bezoek onze presentatie tijdens de Zorg & ICT Beurs op 9 april. Van contractuele verplichtingen tot organisatorische processen, onze presentatie benadrukt de cruciale rol van wetgeving, compliance en technologische expertise in het faciliteren van een duurzame digitale transformatie. We belichten niet alleen de noodzaak van kwaliteit en veiligheid, maar ook hoe kennisopbouw bij gebruikers essentieel is voor draagvlak binnen de organisatie.

In het aansluiting bieden wij ook een workshop op locatie aan, waarbij we aan de hand van jullie eigen use case een kick-start aan jullie AI-project. Op deze manier borg je ingekochte kennis direct in de organisatie.