Home / Nieuws & Blogs / Cameratoezicht voor particulieren

Cameratoezicht voor particulieren

| 24 mei 2023

De afgelopen maanden was er wat spanning tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) en autoproducent Tesla. In 2019 introduceerde Tesla de “Sentry Mode” om diefstal te voorkomen. De Sentry Mode gebruikte vier camera’s om de auto heen. Merkte de auto een verdachte beweging? Dan begonnen de camera’s automatisch met het opnemen van één uur aan beeldmateriaal.

De AP startte een onderzoek naar deze tool en uitte kritiek richting Tesla: de auto zou voortdurend personen filmen zonder dat deze dit zouden doorhebben. Dit achtte de AP een disproportionele schending van privacyrechten. Om deze reden heeft Tesla drastische veranderingen gebracht aan de Sentry Mode-tool. Voortaan staan de camera’ s standaard uit. Indien de auto fysiek aangeraakt wordt krijgt de eigenaar een melding en krijgt deze voortaan de optie om de camera’s in te schakelen. Daarnaast wordt voortaan in principe alleen de laatste minuut van de opname bewaard door het voertuig, de gebruiker kan dit verlengen naar een maximum van 10 minuten aan beeldmateriaal.

De AP lijkt tevreden met deze aanpassingen en zal geen boete opleggen aan Tesla. De reden hiervoor is dat niet de producent van de auto verantwoordelijk is voor de beelden, maar de eigenaar zelf. Dit is dan ook een goede reminder dat particulieren dienen te weten welke voorschriften er gelden voor het gebruik van cameratoezicht.

Iedereen kent wel iemand die thuis een slimme deurbel en/of een camera bij het huis heeft hangen. Hier gelden wel regels voor waar iedereen zich aan dient te houden. Een video-opname van een individu kan namelijk een persoonsgegeven zijn en wordt dus beschermd door de AVG. Voordat je zelf overweegt een camera aan te schaffen is het dus belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden. 

In 4 stappen je camerabeveiliging AVG compliant

1. Doelstelling

Allereerst is het belangrijk om voor jezelf te overwegen waar je de camera nou daadwerkelijk voor ophangt. Is het voor diefstalpreventie? Is het om overlast te voorkomen? Is het om onbevoegden toegang te weerhouden? Met de camera ga je zoals benoemd persoonsgegevens verwerken. Om deze reden is het belangrijk om een effectieve belangenafweging te kunnen maken om de mogelijke privacyinbreuk te rechtvaardigen.

Het is dan ook belangrijk om te weten dat het in principe enkel toegestaan is om je eigen eigendommen te filmen. Oftewel zorg er te allen tijde voor dat je enkel beelden maakt van je eigen terrein. Het is dus doorgaans verboden om opnames te maken van de tuin van de buren of van de openbare weg. In de praktijk kun je wel eens meemaken dat andermans eigendom alsnog gefilmd wordt. In dit geval moet je ervoor zorgen dat de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld alles buiten jouw eigendom standaard te vervagen.

2. Informatieplicht

Aangezien je persoonsgegevens verwerkt van anderen dienen deze ook op de hoogte te zijn van het feit dat ze opgenomen worden. Deze informatieplicht geldt ook wanneer je de camera enkel op je eigen eigendom gericht hebt staan. Aan deze plicht kun je bijvoorbeeld voldoen door schriftelijk betrokkenen te informeren middels een waarschuwingsbordje/sticker of door de camera op een opvallende plek op te hangen. 

3. Delen van beelden

Het is niet zomaar toegestaan om de beelden die je hebt gemaakt met je huis- en tuincamera met derden te delen. Wil je dit toch doen? Eén van de opties is het verkrijgen van expliciet toestemming van degene(n) die op de beelden te vinden is of zijn. Het kan ook wanneer er een strafbaar feit gepleegd is. Zie je bijvoorbeeld iemand op de beelden jouw spullen meenemen? Dan ben je gerechtigd om dit te delen met de politie.

4. Bewaartermijn

Wat betreft het behouden van de beelden? Niet langer dan noodzakelijk, oftewel: zo kort mogelijk. Het is dan ook aan te raden om op je camera een automatische bewaartermijn in te stellen. De richtlijnen van de European Data Protection Board (‘EDPB’) zijn hier ook vrij duidelijk in: de maximale, algemene bewaartermijn is 28 dagen, maar als het korter bewaard kan worden dan moet het ook korter bewaard worden. Meestal zul je binnen één of twee dagen wel door hebben of er iets kwijt of kapot is. Als het ook een strafbaar feit betreft, dan mogen de beelden worden bewaard totdat dit is afgehandeld samen met de politie.

Bij het gebruik van cameratoezicht komt juridisch gezien dus veel kijken. Dus voordat je gebruik maakt van een camera, ga eerst de voorgenoemde stappen na en voorkom hiermee mogelijk een AVG-klacht.