Home / Nieuws & Blogs / Coinrecht #11 - Niet alleen geld

Coinrecht #11 - Niet alleen geld

| 15 november 2017

Verschillende technologieën als blockchain en bittorrent dragen bij aan de verschuiving van centralisatie naar decentralisatie. Dergelijke onderwerpen worden meestal behandeld in relatie tot (crypto)geld. Toch is financiële decentralisatie slechts een van de sectoren die hierdoor geraakt wordt. Hoewel de adoptie nog pril is, liggen er ook grote veranderingen op de loer voor e-commerce. In deze blog kijken we naar een project dat verschillende decentrale technologieën en innovaties samenvoegt tot een gebruiksvriendelijke shopping ervaring met enkele belangrijke karakteristieken. Dit open source platform past erg goed bij eerder besproken onderwerpen als zelfregulering, decentralisatie, Bitcoin en blockchain. We hebben het over OpenBazaar.

Update: Bitcoin forks

Na de Bitcoin Cash fork op 1 augustus van dit jaar, heeft er inmiddels weer een plaatsgevonden. Tot voor kort zat er zelfs een derde aan te komen, genaamd Segwit2x. Wederom waren groepen binnen het Bitcoin ecosysteem het oneens over de de route die Bitcoin moet volgen. De laatste fork, die half november zou plaatsvinden, is door de initiatiefnemers afgelast. De fork was bedoeld om de grootte van de blocks in de Bitcoin blockchain te vergroten.

Update: AFM waarschuwt (weer) voor ICO's

In een eerdere blog hebben we stil gestaan bij de toenemende populariteit van ICO's. Af en toe waarschuwt de AFM over de potentiële risico's van dergelijke investeringen, zo ook deze week. En terecht ook. De huidige stand van ICO's wordt vooral gekenmerkt door geldzucht. Toch is dit een noodzakelijke fase van de verdere ontwikkeling van dit nieuwe fenomeen. Door geld te verliezen wordt men slimmer, kritischer en is men beter in staat om de zin en de onzin van elkaar te scheiden. In slechts een jaar zien we het niveau van professionaliteit al stijgen, zowel bij de investeerders als bij de ondernemers. In een dergelijk systeem zal zelfregulering en reputatie misschien nog wel meer kunnen bereiken dan de toepassing van nieuwe (of oude) regelgeving.

Update: Japan accepteert Bitcoin als betaalmiddel

Verschillende landen worstelen met cryptogeld en weten niet goed hoe er mee om te gaan. Japan lijkt hier geen last van te hebben en erkent Bitcoin als betaalmiddel. Daarmee wordt het mogelijk om voor goederen en diensten te betalen met Bitcoin. Daarnaast wordt een juridisch kader neergezet voor de verschillende dienstverleners die de financiële en technische infrastructuur faciliteren. Dit is geweldig nieuws. Hopelijk kan de manier waarop landen omgaan met cryptogeld zich vertalen naar een internationale economische voorsprong dat helpt om andere landen over de streep te trekken.

OpenBazaar

We zijn allemaal bekend met webshops als Bol, Coolblue en Amazon. Deze online grootmachten binnen de e-commerce sector hebben over de jaren een aanzienlijke impact gehad op fysieke retailers. In een enorm tempo is  'shoppen' aan het verplaatsten van de analoge naar de digitale wereld. Ligt het dan ook in de rede dat ook déze partijen met de tijd verdrongen gaan worden door de nieuwe generatie e-commerce? Die kans lijkt mij vrij groot, maar hoe zal deze nieuwe golf er uit zien?

Wanneer we uitzoomen tot maatschappelijke en economische verschuivingen, lijken we aan de vooravond te staan van een nieuwe grote verandering: de verschuiving van centraal naar decentraal. Individuen krijgen steeds meer macht en kunnen steeds meer, zonder de hulp van derde partijen. Dit is iets dat in deze blogserie vaak naar boven komt. Meestal gaat het over Bitcoin en de mogelijkheden om de financiële industrie (weg) te automatiseren. Soortgelijke ontwikkelingen zien we ook in andere sectoren. OpenBazaar richt zich op e-commerce en het creëren van een decentrale marktplaats waar iedereen, zonder toestemming of interventie, een winkel kan openen.

Create a store. Sell whatever you’d like. Reach a new audience. Get paid in Bitcoin.

- OpenBazaar

De manier waarop OpenBazaar werkt heeft een aantal interessante kenmerken. In de eerste plaats neemt het belang van (consumenten)wetgeving af.  Net als bij bittorrent is de daadwerkelijke content van een webshop niet op één specifieke plek gehost. Zodoende is het erg lastig om bedrijven en individuen te dwingen tot naleving van wetgeving. Dit is iets waar de entertainmentindustrie al mee worstelt sinds Napster. Natuurlijk moet er wel een systeem van feedback en controle zijn. Door het ontbreken van een centrale autoriteit, wordt hier gebruik gemaakt van reputatie en zelfregulering. Een goede reputatie is in veel gevallen van groter belang dan wetgeving. Daardoor is het mogelijk om via OpenBazaar zaken te doen met iemand waarvan je de daadwerkelijke identiteit niet kent. Dit concept van reputatie kennen we al van bijvoorbeeld eBay. Nu, met de opkomst van platformen als OpenBazaar, kunnen we met de tijd mogelijk overstappen naar een decentrale variant zonder centrale autoriteit.

https://www.youtube.com/watch?v=Z5F0Ohet0co

Naast de afnemende noodzaak van een centrale autoriteit, worden ook andere faciliterende partijen overbodig. Alle betalingen binnen OpenBazaar vinden namelijk 1-op-1 plaats via Bitcoin. Om conflicten op te lossen heeft het platform een ingebouwd escrow en EDR systeem om de deelnemende partijen te beschermen. Daarmee zijn banken en betaaldienstverleners niet meer nodig om tussen twee personen een transactie tot stand te brengen. Of dit systeem zal blijven werken wanneer de hoeveelheid transacties toeneemt, is nog onduidelijk.

Uiteindelijk is grootschalige adoptie van deze nieuwe platformen nog ver weg. Toch is het goed om te signaleren dat decentralisatie niet alleen de financiële sector gaat raken, maar zich uit kan strekken over veel meer vormen van dienstverlening. Wanneer we fantaseren over alle mogelijke toekomstige scenario's, moeten we decentralisatie, Bitcoin en blockchain zien in historische context. Het zal namelijk niet de eerste of laatste keer zijn dat hele sectoren ontregeld worden door een technologische ontwikkeling die in eerste instantie niet serieus genomen werd.

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 5955 euro).

> Lees hier de serie coinrecht over cryptocurrency en blockchain