Home / Nieuws & Blogs / Coinrecht - Bitcoin, 10 jaar later

Coinrecht - Bitcoin, 10 jaar later

| 31 oktober 2018

Vandaag is er precies 10 jaar verstreken sinds de persoon of groep personen, onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto, een nieuwe oplossing voor een elektronisch geldsysteem met de wereld deelde. Destijds wist men (een kleine groep uitgezonderd) nog niet wat de potentiële consequenties hiervan zouden zijn. Door meerdere bestaande technieken samen te voegen, is Satoshi erin geslaagd om een oplossing te bieden voor specifieke vertrouwensproblemen die sinds mensenheugenis bestaan en, tot 31 oktober 2008, niet opgelost konden worden. In deze blog staan we kort stil bij deze oplossing en de relevantie daarvan voor iedereen.

Bitcoin bevat een reeks technieken die ten tijde van de whitepaper reeds bestonden, maar vanwege het samenbrengen daarvan nieuw leven ingeblazen kregen. Denk bijvoorbeeld aan encryptie, hashing en peer-to-peer networking. Samengevoegd in het Bitcoin protocol leveren deze technieken nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

Geld slechts één keer uitgeven

Een van de krachtigste eigenschappen van digitalisering en het internet is het gemak waarmee digitale bestanden vermenigvuldigd en gedeeld kunnen worden. De kosten van het kopiëren van digitale inhoud zijn zeer beperkt en worden met de tijd alleen maar goedkoper. Dit is een goede eigenschap wanneer het gaat om bijvoorbeeld documenten, maar is totaal niet geschikt wanneer we een nieuwe vorm van internet geld willen gaan gebruiken. Digitaal geld dat meer dan één keer uitgegeven (gekopieerd) kan worden, heeft immers geen waarde aangezien de kopieerbaarheid direct iedere mate van schaarste tenietdoet.

Bitcoin lost dit probleem op door gebruik te maken van een peer-to-peer netwerk van nodes die gezamenlijk een kasboek bijhouden van alle historische transacties en huidige saldo's (nog niet uitgegeven Bitcoins). Dit kasboek is bekend geworden onder de naam 'blockchain'. Duizenden computers over de hele wereld zijn met elkaar verbonden om zorg te dragen voor een up-to-date, open en toegankelijke staat van het kasboek. Op deze manier kan ieder individu voor iedere transactie zelfstandig bepalen of deze heeft plaatsgevonden en dus aan een betaalverplichting is voldaan. Omdat deze consensus omtrent de staat van het kasboek gedistribueerd wordt vormgegeven, verschilt deze manier fundamenteel van de 'traditionele' manier van geldtransacties uitvoeren. Er is namelijk geen derde vertrouwde partij meer nodig.

Geen vertrouwde derde partij meer nodig

Gedurende een groot deel van onze moderne geschiedenis vertrouwen we met zijn allen op derde partijen voor het vaststellen van een bepaalde stand van zaken. Dit kan een bank zijn die transacties en saldo's bijhoudt of een notaris die de authenticiteit van een document vaststelt. Deze vertrouwensrelatie heeft heel veel mogelijk gemaakt, maar we weten ook dat dit vertrouwen geschaad kan worden met grote schade als gevolg. Met name op het financiële vlak, waar Bitcoin op focust, is het collectieve vertrouwen in financiële partijen herhaaldelijk geschaad. Nu is er een alternatief. Er is nog een lange weg te gaan, maar stapje voor stapje komen we dichterbij een volwaardig alternatief waarin deelnemers zelf transacties kunnen verifiëren en zelf absolute beschikking en controle kunnen hebben over eigen tegoeden. Toch lijkt er in de markt onduidelijkheid te bestaan over andere mogelijkheden van blockchain en hoe dit zich verhoudt tot Bitcoin.

Bitcoin, niet blockchain

Momenteel wordt er veel gesproken over blockchain en velen zien hierin een panacee. Echter, laten we niet vergeten dat de oorsprong van blockchain gezocht moet worden in Bitcoin en met de eigenschappen zoals deze in de Bitcoin blockchain zijn ontwikkeld. De kerneigenschappen van de Bitcoin blockchain zijn namelijk, evenals die van het internet waar het op draait: openheid (transparant en vrij toegankelijk) en decentralisatie. Veel van de blockchain initiatieven die momenteel naar voren worden geschoven zijn gesloten en gecentraliseerd. Hoewel iedere verkenning en innovatie op dit gebied wenselijk is, gaan veel partijen voorbij aan de kerneigenschappen van de Bitcoin blockchain zoals deze in 2008 met de wereld is gedeeld. Na de eerste tien jaar sinds de eerste ontwikkelingen zien we enorm veel activiteit en innovatie in het project. De kans is groot dat de volgende tien jaar nog ontzettend veel en interessante ontwikkelingen gaat brengen.

Interesse in crypto en werken bij ICTRecht?

Spreekt dit onderwerp je aan en heb je een universitiair juridische achtergrond? We zijn op zoek naar een IT-jurist met een flinke dosis interesse in crypto om ons voor te bereiden op de aankomende veranderingen (bekijk de vacature hier). Neem voor vragen over deze functie vooral contact op met ons via mailadres: werkenbij@ictrecht.nl.

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 5.530 euro).

https://www.youtube.com/watch?v=mRQs9Y6CUSU