Home / Nieuws & Blogs / Continuïteit in de cloud #2: Oplossingen

Continuïteit in de cloud #2: Oplossingen

| 13 juni 2019

Wanneer u gebruik maakt van een clouddienst, eigenaar bent van een webshop of misschien wel een online dienst levert, dan heeft u wellicht de vraag gesteld of gekregen: ‘wat als mijn dienstverlener failliet gaat?’ We worden met zijn allen steeds afhankelijker van onze IT-dienstverleners. Het is dan ook niet zo gek dat IT-diensten in de rechtsspraak als nutsvoorzieningen worden bestempeld. En toch, heeft u al een acceptabel antwoord op de vraag: ‘wat als de IT-leverancier failliet gaat?’ In dit deel van de blogserie 'Continuïteit in de cloud' geven we een oplossing op die vraag.

Derde onafhankelijke entiteit

Het makkelijkst en meest kostenefficiënt is het als de clouddienstverlener de afspraken over continuïteit regelt en haar afnemers de mogelijkheid geeft zich te voegen in deze afspraken. Natuurlijk kan de clouddienstverlener niet op haar eigen houtje garanderen dat uw clouddienst blijft doordraaien ondanks haar eigen faillissement. Daarom moet er een derde onafhankelijke entiteit in het leven worden geroepen om deze taak te vervullen. Daar er vaak gevoelige bedrijfsinformatie over tafel gaat bij deze afspraken, is de beste vorm voor deze entiteit een stichting.

De stichting sluit een (raam-)overeenkomst met de clouddienstverlener over hoe de continuïteit geregeld dient te worden. De inhoud van deze overeenkomst zal afhangen van de dienst, waar het eigendom ligt van de verschillende onderdelen en waartoe de dienstverlener bereid is. In ieder geval moeten de essentiële bedrijfsonderdelen van de dienst gewaarborgd worden, en beschikbaar zijn voor de stichting zodra zij de continuïteit moet leveren.

Derdenbeding

De afnemer kan dan toetreden tot de overeenkomst middels een derdenbeding. Een derdenbeding houdt in: (een onderdeel van) een overeenkomst die rechten verleent aan iemand. Het derdenbeding hoeft alleen aanvaard te worden door u, de afnemer. De afnemer wordt hier ook wel begunstigde genoemd, daar hij of zij begunstigde is van de overeenkomst. Op het moment dat de continuïteit daadwerkelijk in gevaar is, dan kan de afnemer aankloppen bij de stichting.

Wat nog goed is om te vermelden is dat de oplossing in eerste instantie niet bedoeld is als doorstart voor de ondernemer. Het is bedoeld als tijdelijke oplossing zodat afnemer de tijd heeft om een doorstart af te wachten of over te stappen naar een nieuwe leverancier.

Jurist, fiscalist, notaris en register valuator

Over het algemeen is naast de kennis van de jurist ook de kennis van een fiscalist en/of een accountant nodig. Denk hierbij aan regelingen zoals de WBSO en innovatiebox, deze besparingen wil de dienstverlener natuurlijk behouden. Er kunnen ook waarderingsvraagstukken spelen, dan is er (soms) een register valuator nodig. Ten slotte, voor aanpassingen in de onderneming heeft u vaak een notaris nodig.

Kan het makkelijker?

Ja en nee. Ja, als u op zoek bent naar een gedeeltelijke oplossing die, bijvoorbeeld, wel het direct offline gaan van de dienst bij het faillissement van de dienstverlener voorkomt. Denk dan aan het doordraaien van een VPS. Dit kan bewerkstelligd worden met een contract tussen uw klant en uw hosting serviceprovider of door de contracten met de hosting serviceprovider te laten lopen via bijvoorbeeld een stichting. Die stichting wordt dan opgericht met als doel het waarborgen van de continuïteit.

Het antwoord is echter “nee” als u de continuïteit volledig wil waarborgen en de discussie met de curator zoveel mogelijk wil beperken. Bij de gedeeltelijke oplossingen zult u ook met de curator in onderhandeling moeten treden over de overige essentiële onderdelen van de clouddienst.

In blog #3 van 'Continuïteit in de cloud' gaan we in op het veiligstellen van de organisatiecultuur. Lees hier onze introductieblog.