Home / Nieuws & Blogs / Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #1

Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #1

| 20 maart 2019
Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #1

Mede door de financiële crisis uit 2008 is het voor kleine en middelgrote ondernemingen lastig om financiering aan te trekken. Bancaire leningen zijn vaak te duur of in zijn geheel niet beschikbaar, met tot gevolg dat men steeds vaker gebruik maakt van alternatieve vormen van financiering. Het afgelopen decennium hebben online (zakelijke) crowdfundingplatforms daarom zowel in Nederland als in andere Europese landen een enorme opmars gemaakt.

Wettelijk kader voor crowdfundingplatforms

Omdat crowdfunding aanzienlijke (financiële) risico’s met zich mee kan brengen, vallen bepaalde vormen van crowdfunding onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante wet- en regelgeving. Voor deze vormen van crowdfunding is daarom ook een vergunning of ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vereist. Met de groei en professionalisering binnen de branche, zijn er de afgelopen jaren de nodige aanpassingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd en zijn ook de vergunningsvoorschriften aangescherpt.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op Europees niveau. Vooralsnog bestaat er binnen de Europese Unie nog géén uniform wettelijk kader voor crowdfundingplatforms. Dat maakt het voor de platforms moeilijk om grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien. Afhankelijk van welke vorm van crowdfunding er wordt aangeboden, kan het platform te maken krijgen met verschillende toezichthouders en verschillen in de nationale wetgevingskaders. Om dit te verbeteren, is in Europa de Verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ook wel ‘ECSP Verordening’) aanhangig.

Blogreeks over wet- en regelgeving en ECSP Verordening

Na deze introductieblog zullen er via onze websites verschillende blogs over dit onderwerp worden gepubliceerd. We zullen stilstaan bij de huidige situatie in Nederland en bij de ECSP Verordening, waaraan op Europees niveau wordt gewerkt. In de eerstvolgende blog wordt ingezoomd op de huidige (Nederlandse) wet- en regelgeving en het toezicht op de platforms op dit moment. In de tweede blog wordt stilgestaan bij de inhoud van de ECSP Verordening en de mogelijke gevolgen van de invoering daarvan. In de derde blog worden afsluitend een aantal kanttekeningen bij het voorstel van de ECSP Verordening besproken.