Home / Nieuws & Blogs / Dataportabiliteit: uw mening telt!

Dataportabiliteit: uw mening telt!

| 13 januari 2014

ICTRecht neemt deel aan de Expert Group on Cloud Computing Contracts van de Europese Commissie. Op dit moment werken wij aan een discussion paper over dataportabiliteit en hiervoor vragen wij uw hulp. Wilt u: consument, kleinbedrijf of hun cloud leverancier een aantal vragen beantwoorden over dataportabiliteit? 

Maakt u beroepsmatig of als consument gebruik van een cloud oplossing? Dan kan het voor u van belang zijn of zelfs noodzakelijk om de door u opgeslagen data mee te kunnen nemen naar een andere cloud oplossing. Soms omdat u wil overstappen daar de andere oplossing simpelweg beter is, soms ook omdat u de data in beide applicaties nodig heeft. Voor iemand die beroepsmatig gebruik maakt een cloud oplossing, kan dataportabiliteit noodzakelijk zijn op basis van een wettelijk voorschrift. Denk aan de dossierplicht in de gezondheidszorg.

Namens ICTRecht neem ik deel aan de Expert Group on Cloud Computing Contracts van de Europese Commissie. De Expert Group heeft als doel veilige (denk ook aan privacy) en eerlijke cloud contracten te bewerkstelligen voor consumenten en kleine bedrijven (1-10 personen). De Expert Group heeft een aantal onderwerpen vastgesteld waarbij de schoen het meeste wringt of lijkt te wringen waaronder dataportabiliteit bij het overstappen naar een andere dienstverlener. Hiermee wordt bedoeld het migreren van de data van de gebruiker van de cloud dienst naar een andere cloud dienst. Ons is gevraagd mee te schrijven aan een discussion paper over dit onderwerp.

In de Nederlandse wet is geregeld dat je recht hebt op een afschrift van persoonlijke data (in de Wet bescherming persoonsgegevens). Voor overige informatie is nog bijna niets geregeld. Een bijkomend probleem is dat een ‘afschrift’ vaak niet te migreren is naar een andere applicatie. Er is namelijk een grote kans dat de data niet in het juiste formaat wordt aangeleverd.

Op Europees niveau wordt nu ook nagedacht over dataportabiliteit. Er wordt momenteel gewerkt aan de “General Data Protection Regulation”. In de versie van begin 2013 was daarin het recht op portabiliteit van persoonsgegevens én andere informatie aangeleverd door de gebruiker, opgenomen. In de laatste onofficiële versie van oktober 2013 is dit recht geschrapt, althans behoorlijk ingeperkt. Waar er eerst stond:

Where the data subject has provided the personal data and the processing is based on consent or on a contract, the data subject shall have the right to transmit those personal data and any other information provided by the data subject and retained by an automated processing system, into another one, in an electronic format which is commonly used, without hindrance from the controller from whom the personal data are withdrawn.”

Staat nu:

Where technically feasible and available, the data shall be transferred directly from controller to controller at the request of the data subject.

In de nieuwe bepaling lijkt “data” alleen nog te verwijzen naar persoonsgegevens en niet naar andere door de gebruiker aangeleverde informatie.

Grote corporates hebben vaak de machtspositie om hun belangen af te dwingen bij het uit onderhandelen van cloud contracten. Eenmanszaken en consumenten hebben deze positie vaak niet. Wij willen graag uw hulp vragen bij het in kaart brengen van de problemen en de reeds bestaande (contractuele) oplossingen. Een deel van de vragen beantwoorden kan ook, alle feedback is namelijk welkom. Alvast bedankt!