Home / Nieuws & Blogs / De 3 dont’s voor uw webwinkel

De 3 dont’s voor uw webwinkel

| 17 april 2014

Als webwinkelier heeft u het natuurlijk al druk genoeg, dus alles wat u tijd (en geld) scheelt is mooi meegenomen. Ik zal in deze blog dan ook wat punten opnoemen die eigenlijk overbodig zijn.

1.       Algemene voorwaarden.

Dit komt misschien als een schok, maar als u alleen aan consumenten levert zijn algemene voorwaarden op uw website eigenlijk overbodig: alles met betrekking tot het kopen op afstand tussen u en de consument is namelijk al uitvoerig en dwingend geregeld in de wet. Dit hoeft dus niet ook nog eens uitvoerig in algemene voorwaarden te staan, omdat het slechts een herhaling van de wet betreft.

Het gebruiken van algemene voorwaarden mag jegens consumenten natuurlijk wel, alleen is het dus niet verplicht of noodzakelijk, zoals vaak wordt gedacht.

2.       Akkoord vragen privacy statement

Collega Arnoud Engelfriet heeft het ook al een  href="http://blog.iusmentis.com/2012/06/26/houd-eens-op-met-akkoord-vragen-op-privacyverklaringen/">aantal href="http://blog.iusmentis.com/2014/04/14/vijf-juridische-mythes-die-nu-echt-eens-naar-de-prullenbak-moeten/">keer gezegd: akkoord vragen voor een privacy statement is echt onzin.

De href="http://www.cbpweb.nl/wbpnaslag/5/paginas/wbp-artikel-33-1.aspx">wet zegt met betrekking tot een privacy statement namelijk slechts dat u daarin moet mededelen welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Het zegt niet dat je daar ook toestemming voor moet vragen en eigenlijk kan dat ook niet in een privacy statement omdat het slechts een informatief document is. Een checkbox aan laten vinken bij het privacy statement is dus kortweg fout.

Indien je met betrekking tot persoonsgegevens dingen wil waar je conform de wet toestemming voor moet vragen dan gebeurt dat dus niet in het privacy statement zelf, maar op de plaats waar dat echt aan de orde is, bijvoorbeeld de plaats op de website waar men registreert voor de nieuwsbrief.

3.       Disclaimer

Vaak hanteren webwinkels een disclaimer op de website, waarin allerlei aansprakelijkheidsuitsluitingen staan. Maar indien u aan consumenten levert, kunt u de disclaimer eigenlijk gewoon weglaten op de website. U kunt uw aansprakelijkheid jegens consumenten namelijk in principe niet op voorhand href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel5/Afdeling3/Artikel237/geldigheidsdatum_17-04-2014">uitsluiten. Een disclaimer is dus doorgaans gebakken lucht en heeft dan ook geen enkele werking.

Wilt u toch graag een disclaimer op de website plaatsen dan kunt u slechts ’kennelijke’  fouten uitsluiten. Dit zijn fouten waarvan de gemiddelde consument moet weten dat het niet klopt. Een consument die de nieuwste tv voor slechts href="http://blog.iusmentis.com/2008/01/22/typefout-bij-prijs-lcd-televisie-niet-bindend-voor-webwinkel/">€99,-  op uw website ziet staan terwijl de werkelijke prijs bijvoorbeeld €999,- is, moet weten dat er sprake is van een fout. U bent in dergelijke gevallen dus niet gehouden de tv daadwerkelijk voor de  €99,- te leveren. Het hebben van een disclaimer is hiervoor dan ook niet nodig.