Home / Nieuws & Blogs / De do’s en don’ts van het Cbp bij cameratoezicht op het werk

De do’s en don’ts van het Cbp bij cameratoezicht op het werk

| 13 februari 2014

Recent verschenen de “Do’s en don’ts” van het College bescherming persoonsgegevens over privacy op het werk. Hierin biedt men praktische handvatten over hoe om te gaan met de privacy van werknemers (en klanten) versus het bedrijfsbelang. Vandaag lichten wij er een onderwerp uit dat vaak speelt: cameratoezicht. Mag dat, je werknemers in de gaten houden met camera’s? En hoe ver mag je daarbij gaan?

Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy van de werknemer. Zo’n inbreuk kan toegestaan zijn als het bedrijfsbelang dat vergt, maar dat vereist wel dat er een noodzaak is binnen dat bedrijfsbelang. Enkel “ik wil graag zien wat mijn mensen doen” is geen grond. Bij een concreet vermoeden van diefstal uit de kassa camera’s inzetten zou dat weer wel moeten zijn.

Waar het vaak misgaat, is dat men camera’s ophangt vanwege een op zich legitiem doel maar vervolgens de beelden ergens anders voor gebruikt. De populairste fout is beveiligingscamera’s ophangen (wat mag) maar de beelden gebruiken om mensen aan te spreken op hun gedrag. Wie de achterdeur filmt om insluipers te kunnen betrappen, mag die beelden niet gebruiken om werknemers aan te spreken op al te veel pauzes.

Het mág wel, mensen met camera’s monitoren en observeren om hun gedrag te kunnen beoordelen. Alleen, dat moet apart worden gemeld vooraf en er moet een goede reden zijn waaróm camera-observatie de enige manier is om die beoordeling te kunnen doen. En wanneer het bedrijf een OR heeft, heeft de OR instemmingsrecht bij deze vorm van monitoren.

Voor verborgen camera’s geldt daarbij nog dat deze eigenlijk alleen bij een zéér ernstige grond (zoals diefstal) mogen worden ingezet en dan ook nog eens tijdelijk. Het Cbp keurt expliciet het inzetten van mystery shoppers met verborgen camera’s in tas of kleding af. Dat is een te zwaar middel voor dit doel.

Een werkgever die camera’s wil inzetten, moet in ieder geval daar een reglement cameratoezicht voor hebben. Dit reglement werkt uit waarom men filmt, wie toegang heeft tot de beelden en hoe lang deze worden bewaard.

Lees de volledige Do’s en Don’ts over dit onderwerp.

> Meer over ICT & Arbeidsrecht

 

Juridische supermarkt JuriDox

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf al uw arbeidsrechtdocumenten opstellen. Denk aan reglement cameratoezicht, ict- en internetreglementen, auteursrechtverklaringen, arbeidsovereenkomsten en méér.