Home / Nieuws & Blogs / De wet meldplicht datalekken is van kracht

De wet meldplicht datalekken is van kracht

| 4 januari 2016

Vandaag is, voor de meesten van ons, de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Op privacygebied is er sinds afgelopen vrijdag (1 januari) het een en ander veranderd. Heeft u zich al voldoende voorbereid, of is er werk aan de winkel?

Het College bescherming persoonsgegevens heet vanaf nu Autoriteit Persoonsgegevens (al hebben ze dat zelf nog niet aangepast op hun website) en is te bereiken via autoriteitpersoonsgegevens.nl. Naast de nieuwe naam heeft de AP, in tegenstelling tot haar voorganger, nu ook een behoorlijke boetebevoegdheid. Per afgelopen vrijdag bedragen de maximale boetes € 820.000,- of 10% van de jaaromzet per overtreding.

De afgelopen tijd is er veel over te doen geweest, maar sinds afgelopen vrijdag staat hij dan toch echt in de wet: de meldplicht datalekken. Het nieuwe artikel 34a uit de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking om inbreuken op de beveiliging te melden bij de AP en in sommige gevallen ook bij de betrokkenen.

In onze factsheet kunt u lezen wat de meldplicht voor u gaat betekenen.

Update: Met de intreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komen er nieuwe regels voor datalekken en de registratie.

 

ICTRecht Academy

Wat staat er in een bewerkersovereenkomst en hoe onderhandel je daar over? Hoe zit het met de Meldplicht Datalekken en hoe bereid ik mijn organisatie voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Met de trainingen van ICTRecht Academy krijgt u praktische antwoorden op deze vragen.