Home / Nieuws & Blogs / Hé, zorgbestuurder, waar moet u in 2023 mee aan de slag?

Hé, zorgbestuurder, waar moet u in 2023 mee aan de slag?

| 22 december 2022

Corona had als gevolg dat digitale zorg werd ingezet om goede zorg te (blijven) leveren. In 2022 zagen we dat deze initiatieven werden doorontwikkeld en dat er gekeken werd naar structurele oplossingen voor de beperkte capaciteit en toenemende vraag naar zorg. Benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren? Hierbij deel ik mijn voorspellingen met welke zaken u als zorgbestuurder aan de slag moet.

De Wet elektronische uitwisseling gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), European Health Data Space (EHDS), Wet digitale overheid, Wet kwaliteitsregistraties zorg, AI Act en het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg zijn zomaar een aantal van deze nieuwe voorstellen waarop u zich als bestuurder komende tijd moet voorbereiden. Maar vergeet zeker niet de al bestaande wetgeving, zoals de MDR. Hiervan verloopt het overgangsrecht binnenkort en dat heeft veel invloed op het gebruik van medische hulpmiddelen. Om de zorg te kunnen continueren zijn dit mijn 3 zorg voorspellingen voor 2023.

1. Niet alle digitale toepassingen zullen beschikbaar blijven. 

Een trend die we zien is dat veel digitale toepassingen (gedeeltelijk) uit de markt zullen verdwijnen ten gevolge van strengere kwaliteitswetgeving. 

Zodra u in beeld heeft welke toepassingen niet meer beschikbaar blijven, kunt u dit meenemen in het inkoopbeleid. Welke hulpmiddelen moet u opnieuw inkopen en kunt u nog wel zelf hulpmiddelen ontwikkelen? Leveranciers zullen een actievere rol van u verwachten om te voldoen aan hun nieuwe verplichtingen. Mogelijk zullen zij kosten doorbelasten of functionaliteiten aanpassen.  

Met de komst van de MDR en AI Act is het aan u om passende maatregelen te nemen, zodat de juiste hulpmiddelen beschikbaar blijven. Denk hierbij aan een actieve controle van bestaande leveranciers op het hebben van de juiste CE-markering en een aanpassing van het huidige inkoopbeleid, zodat de juiste (kritische) vragen worden gesteld. 

2. Datagedreven zorg 

Ik voorspel dat data steeds meer wordt ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Datagedreven zorg door de juiste data te verzamelen uit bijvoorbeeld het EPD/ECD, domoticasystemen, zelfmeetapparatuur en andere (medische) software. Naast het verzamelen van de data, zal er aandacht worden besteed aan het inzichtelijk maken van data voor zorgverleners, patiënten en andere belanghebbende, zoals onderzoekers. Ten slotte wordt de data meer en meer ingezet voor het maken van beslissingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en kan er geleerd worden van bepaalde trends. 

Op welke wijze (medische) data binnen de zorg gebruikt mag en kan worden, snijdt vele onderwerpen binnen uw instelling aan. Denk aan in het kader van kwaliteitsregistraties, onderzoek, gegevensuitwisseling en het leveren van datagedreven zorg. 

Met de komst van de Wegiz is het aan u om te inventariseren welke gegevensuitwisselingen over een aantal jaar verplicht digitaal moeten. Verloopt de uitwisseling al digitaal? Dan moet de leverancier wel voldoen aan de eisen die voor zijn systeem gelden op basis van een dergelijke norm, zodat gegevensuitwisseling ook gestandaardiseerd plaatsvindt. 

3. Digitale investeringen 

Waar de digitale transformatie vooral leidde tot investeringen in de vorm van zorgdomotica, zorg op afstand en beeldschermzorg, zal dit het komende jaar verschuiven naar investeringen in AI-toepassingen in de zorg. Het is de bedoelding dat elektronische gegevensuitwisseling de standaard wordt, dat elke inwoner toegang heeft tot zijn of haar medische gegevens met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en dat er gebruik gemaakt kan worden van meer digitale toepassingen om hybride zorg mogelijk te maken. 

Het is aan u om passende maatregelen te nemen zodat uw instelling passende en arbeidsbesparende zorg kan blijven leveren. Maak bijvoorbeeld gebruik van de juiste subsidies en transformatiegelden. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt aandacht besteed welke digitalisering bijdraagt aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Plan van aanpak

Op basis van mijn voorspellingen raad ik iedere zorgaanbieder aan om een plan van aanpak, zodat u inzichtelijk heeft op welke wijze u aan uw verplichtingen gaat voldoen. Wilt u hier uitgebreider over lezen of bent u benieuwd naar het plan van aanpak dat wij u aanreiken? Dan raad ik aan om onze website in de gaten te houden of het formulier in te vullen onderaan onze Zorg en ICT pagina. In de eerste week van januari publiceren we een plan van aanpak speciaal voor u als zorgbestuurder!

Ook dit jaar houden we het Zorg & ICT nieuws in de gaten. Wordt hier lid van onze exclusieve community op om de hoogte te blijven van het laatste nieuws.