Home / Nieuws & Blogs / Het woonadres en tegelijkertijd vestigingsadres van de zzp’er blijft openbaar

Het woonadres en tegelijkertijd vestigingsadres van de zzp’er blijft openbaar

| 11 oktober 2021

Een van de meest opvallende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de afgelopen decennia is de opkomst van de zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Een journalist of kunstenaar, de digital nomad of de kruidenier op de hoek, zzp’ers vormen een diverse groep in de samenleving. Wat zzp’ers met elkaar gemeen hebben is dat hun persoonsgegevens vaak makkelijk vindbaar zijn. De openbaarheid van woonadressen van zzp’ers kan gepaard gaan met ongewenste gevolgen, zoals ongevraagde direct marketingactiviteiten of erger nog, bedreigingen aan huis. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft daarom geadviseerd dat adresgegevens van zzp’ers moeten worden afgeschermd, zodat deze niet zomaar vindbaar zijn. De vraag is nu hoe dat het best geregeld kan worden voor zzp’ers waarvan het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.

Van motie tot wetswijziging

Op grond van de Handelsregisterwet moeten ondernemingen en rechtspersonen zich registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De woonadressen van zzp’ers, vennoten van personenvennootschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars zijn op dit moment openbaar. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Begin dit jaar werd met een ruime Kamermeerderheid een motie aangenomen dat de KVK voortaan geen privéadressen meer mag verstekken van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen. De wetgever, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft gedeeltelijk uitvoering aan deze motie met een wetswijzing van de Handelsregisterwet.

Wetswijziging Handelsregisterwet

Vanaf 1 januari 2022 moet de KVK woonadressen gaan afschermen. Woonadressen zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijke toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. Een vestigingsadres dat tegelijkertijd een woonadres van een zzp’er is, blijft echter nog wel zichtbaar. Volgens het kabinet is het afschermen van deze vestgingsadressen praktisch onhaalbaar en doet dat af aan de rechtszekerheid in het economische verkeer.

In navolging van het advies van de AP wil het kabinet echter nog wel nadenken over andere mogelijke oplossingen voor het probleem. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is daarom ondertussen een zogenaamd Datavisie Handelsregister gestart. De Datavisie heeft als doel het evenwicht tussen het recht op privacy van de zzp’ers en de economische belangen in het economisch verkeer opnieuw te beoordelen, en waar nodig, bij te stellen. Dit traject is in het voorjaar gestart met een consultatie waarbij bedrijven, burgers en overheden konden aangeven hoe ze gebruik maken van het Handelsregister en hoe het Handelsregister invloed op hen heeft.

Advies: alternatief vestigingsadres

Wij houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten. In afwachting van de definitieve uitkomst van het Datavisie Handelsregister kunnen wij tot nu toe enkel adviseren dat de oplossing vooral bij de zzp’er zelf ligt. Gaat u als zzp’er aan de slag, denk dan van tevoren na hoe u uzelf registreert in het Handelsregister. Heeft u bezwaren tegen het bekendmaken van uw woonadres, ook al werkt u voornamelijk vanuit huis, overweeg dan de mogelijkheden om u in te schrijven op een ander vestigingsadres. Heeft u tussentijds vragen? Neem contact met ons op!